Un o'r 30 o Ysgolion Busnes gorau yn y DU o ran Rhagoriaeth Ymchwil (REF 2014)

Mae ein staff academaidd a'n myfyrwyr yn cydweithio â'i gilydd i gyflawni gwaith ymchwil ym meysydd rheoli busnes, cyfrifyddu a chyllid ac economeg sy'n gwneud gwahaniaeth i'r gymuned, i ddiwydiant ac i gymdeithas ar raddfa fyd-eang, sy'n golygu bod ein canolfannau ymchwil yn gwneud gwaith ymchwil arloesol yn gyson er mwyn cynnig datrysiadau cynaliadwy.

Edrychwch ar effaith ein hymchwil.

EIN CANOLFANNAU YMCHWIL