Yn ddiweddar, mae Dr Dafydd Cotterell, aelod uchel ei barch yn Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe, wedi cwblhau ei PhD, gan nodi carreg filltir sylweddol yn ei daith academaidd.

Nodweddir llwybr academaidd Dr Dafydd Cotterell gan gyflawniadau eithriadol a'i ymroddiad i'w faes. Gan ddechrau ei daith yn 2017 gyda'r rhaglen BSc (Anrh) Rheoli Busnes yn yr Ysgol Reolaeth, enillodd Dr Cotterell radd dosbarth cyntaf, oedd yn dangos ei ymrwymiad i ragoriaeth o'r cychwyn cyntaf.

Yr hyn sy'n gosod taith Dr Cotterell ar wahân yw ei drawsnewidiad llyfn o astudiaethau israddedig i lefel ddoethurol, gan hepgor y daith draddodiadol o gwblhau gradd Meistr. Gan ddechrau ar ei PhD ym mis Hydref 2020, roedd wedi ymrwymo ei hun i ymchwil drylwyr, gan arwain at gyflwyno ei draethawd ymchwil ym mis Hydref 2023.

Trwy gydol ei astudiaethau doethurol, roedd gwaith Dr Cotterell wedi cael cydnabyddiaeth, yn cynnwys y Papur Gorau yng Ngwobr Track ISBE yn 2021 a Gwobr Ymchwil Ôl-raddedig James Callaghan, Prifysgol Abertawe am flwyddyn academaidd 2022-23, sy'n ategu ansawdd ei ymchwil.

Roedd ei draethawd ymchwil, oedd yn canolbwyntio ar effaith Covid-19 ar fusnesau manwerthu bach a chanolig, yn cynnig gwybodaeth werthfawr am ymddygiad cwmnïau yn ystod amserau argyfwng, gan wahaniaethu rhwng y rhai oedd wedi methu, goroesi a ffynnu. Mae arbenigedd Dr Cotterell mewn Rheoli Gweithrediadau yn benodol Rheoli Argyfyngau, wedi'i arwain at gyhoeddi modiwl Rheoli Argyfyngau a Thrychinebau yn seiliedig ar ei ymchwil ddoethurol.

Gan adlewyrchu ar ei daith, mynegodd Dr Cotterell ei ddiolch am y profiad cyfoethog o gael cwblhau PhD, gan nodi "Rwyf wedi mwynhau fy amser fel myfyriwr PhD yn yr Ysgol Reolaeth yn fawr. Mae'r broses PhD wedi darparu profiad gwerthfawr lle rwyf wedi gallu meithrin y sgiliau sylfaenol y mae eu hangen ar gyfer gyrfa academaidd. Rwyf nawr yn edrych ymlaen at wella fy agenda ymchwil, gan wneud cyfraniadau gwerthfawr i'r maes Rheoli Argyfyngau.”

Wrth i Dr Cotterell ddechrau ar gam nesaf ei yrfa fel darlithydd, mae ei ymrwymiad i wella gwybodaeth mewn Rheoli Argyfyngau yn mynd i gael effaith barhaol ar y byd academaidd a thu hwnt.

Rhannu'r stori