Mae'r Athro David Pickernell, Cyfarwyddwr y Sefydliad Ymchwil i Arloesi ac Entrepreneuriaeth yn yr Ysgol Reolaeth, wedi cael ei ethol yn Is-lywydd Ymchwil a Chymunedau'r Sefydliad ar gyfer Busnesau Bach ac Entrepreneuriaeth (ISBE).

Bydd yr Athro Pickernell yn ymgymryd â'i ddyletswyddau ar unwaith, gan ddod â’i brofiad a'i arbenigedd helaeth i'r rôl, a bydd yn gyfrifol am gynrychioli agenda ymchwil aelodau'r ISBE. Mae'r rôl hollbwysig hon hefyd yn cynnwys goruchwylio'r rhaglen Cyfnewid Ymchwil a Gwybodaeth, sydd â’r nod o feithrin prosiectau ymchwil newydd ymhlith aelodau. Yn ogystal, bydd ganddo rôl allweddol wrth gefnogi rhwydwaith grwpiau ymchwil yr ISBE a sicrhau ansawdd yr ymchwil a gyflwynir mewn fforymau amrywiol, gan gynnwys y gynhadledd flynyddol a digwyddiadau eraill.

Wrth fynegi ei ddiolchgarwch a'i frwdfrydedd am y cyfle, meddai'r Athro Pickernell, "Mae'n fraint ac yn anrhydedd cael fy nghadarnhau yn y rôl hon, a byddaf yn gwneud fy ngorau glas i hyrwyddo agenda ymchwil busnesau bach yr ISBE. Mae'r ymrwymiad hwn i hyrwyddo ymchwil busnesau bach a meithrin cymuned gydweithredol yn yr ISBE yn tanlinellu ei ymroddiad i genhadaeth y Sefydliad, hyrwyddo datblygiadau ym maes entrepreneuriaeth ac arloesi.

Rhannu'r stori