Ym maes ymchwil academaidd, mae'r daith o ddarganfyddiadau arloesol i effaith yn y byd go iawn yn hanfodol ond yn heriol. Yr hanfod yw mynd y tu hwnt i ffiniau traddodiadol a meithrin cydweithrediadau rhyngddisgyblaethol.

Mae fframwaith diweddar, y model 4D, yn pwysleisio dylunio ymchwil â chymwysiadau ymarferol, cyflawni canlyniadau'n effeithiol, lledaenu canfyddiadau'n eang, a dangos buddion diriaethol i'r gymdeithas.

Mae cydweithio llwyddiannus rhwng y byd academaidd a byd diwydiant, megis datblygu datrysiadau ynni ar sail AI neu gyflymu datblygiadau meddygol, yn dangos y potensial ar gyfer buddion cymdeithasol sylweddol. Fodd bynnag, mae rhwystrau fel y "rhwystr iaith" rhwng ymchwilwyr ac ymarferwyr yn rhwystro cynnydd. Mae goresgyn yr heriau hyn yn gofyn am gyfathrebu hygyrch, ymgysylltu â pholisïau, a diwylliant sy'n gwerthfawrogi effaith ochr yn ochr â rhagoriaeth academaidd.

Wrth edrych i'r dyfodol, mae croesawu'r heriau a'r cyfleoedd hyn yn hanfodol ar gyfer dyfodol effaith ymchwil. Mae'n galw am newid meddylfryd ac ymrwymiad ar y cyd gan ymchwilwyr, partneriaid ym myd diwydiant, llunwyr polisi, a'r gymdeithas. Drwy bontio'r bwlch rhwng creu a chymhwyso gwybodaeth, gall ymchwil academaidd gyflawni ei diben pennaf o wneud gwahaniaeth ystyrlon yn y byd.

Am grynodeb hygyrch o'r darn golygyddol hwn, cliciwch yma i ddarllen y postiad blog a gyhoeddwyd gan Ysgol Economeg Llundain yn ei 'Impact Blog Platform' - Academic research and industry need more mutual feedback | Impact of Social Sciences (lse.ac.uk)

Rhannu'r stori