Mae’r Ysgol Reolaeth yn falch o gyhoeddi cyflawniad anhygoel Dr Yogesh K. Dwivedi, Athro Marchnata Digidol ac Arloesi, sydd wedi ennill Dyfarniad Papur Gorau 2023 gan y Journal of Consumer Behaviour (JCB).

Mewn cyflawniad arloesol, mae Dr Yogesh K. Dwivedi, ochr yn ochr â’r cyd-awduron Dr Vikas Arya, Richita Sambyal a Dr Anushuman Sharma, wedi derbyn cydnabyddiaeth am eu papur o’r enw  "Brands are calling your AVATAR in Metaverse-A study to explore XR-based gamification marketing activities & consumer-based brand equity in virtual world." Mae'r papur wedi derbyn clod am ei wybodaeth arwyddocaol am ddeinameg farchnata mewn amgylchoedd rhithwir.

Yn adnabyddus am ei arbenigedd mewn systemau gwybodaeth, a marchnata digidol a chyfryngau cymdeithasol, mae dyfarniad diweddar Dr Yogesh K. Dwivedi yn nodi moment allweddol wrth archwilio potensial y Metafyd a'i effaith ar berthnasoedd defnyddwyr a gwasanaethau.

Mae'r papur a enillodd y dyfarniad yn archwilio dylanwad gweithgareddau marchnata wedi’u gêmeiddio ar ecwiti brand sy'n seiliedig ar ddefnyddwyr ar gyfer cynnyrch anniriaethol (NFTs) yn y Metafyd, wrth hefyd archwilio rôl gyfryngol ymgysylltiad defnyddwyr a chariad defnyddwyr tuag at frand.

Mae'r gydnabyddiaeth yn amlygu pwysigrwydd cynyddol y Metafyd fel llwyfan ar gyfer rhyngweithiadau defnyddwyr a strategaethau marchnata arloesol. Mae'r astudiaeth, sy'n tynnu ar ddata o farchnadoedd datblygol, yn defnyddio methodolegau uwch i brofi ei fodel damcaniaethol, gan gynnig gwybodaeth werthfawr i'r ymgorfforiad, presenoldeb RHITHFFURF, a rhyngweithiadau yn y Metafyd, wedi'i harwain gan theori cyfnewid cymdeithasol.

Mae'r Ysgol Reolaeth yn ymestyn llongyfarchiadau o waelod calon i Dr Yogesh K. Dwivedi ar yr anrhydedd haeddiannol hwn. Mae ei gyfraniadau anhygoel yn amlygu ei safle fel arweinydd blaenllaw yn y maes, gan ysbrydoli ysgolheigion ac ymarferwyr i archwilio potensial trawsnewidiol ymchwil wrth lywio cymhlethdodau'r dirwedd ddigidol.

Yn gynt, roedd yr Athro Dwivedi yn arwain tîm o awduron amlddisgyblaethol i ddatblygu erthygl gyfarwyddyd o’r enw "Metaverse Beyond the Hype: Multidisciplinary Perspectives on Emerging Challenges, Opportunities, and Agenda for Research, Practice, and Policy," sydd wedi dod yn un o'r erthyglau a ddyfynnwyd fwyaf ar y pwnc hwn.

"Fel cyd-awduron y gwaith arloesol hwn, mae'n anrhydedd derbyn Gwobr  Papur Gorau 2023 gan y  Journal of Consumer Behaviour (JCB). Mae ein hymchwil i ffiniau marchnata'r Metafyd yn gosod meincnod newydd ar gyfer deall y ddeinameg gynnil rhwng brandiau a defnyddwyr mewn teyrnasoedd digidol. Nid yn unig yw ein hastudiaeth ar gêmeidido sy'n seiliedig ar XR ac ecwiti brand mewn amgylchoedd rhithwir yn adlewyrchu ymroddiad ein tîm i arloesi ond hefyd yn nodi cam allweddol ymlaen tuag at ddeall cymhlethdodau ein hymgysylltiad â chwsmeriaid digidol.” Nododd Dr Yogesh K. Dwivedi.

Wrth i ni ddathlu'r cyflawniad anhygoel hwn, rydym yn disgwyl y bydd llwyddiant parhaus Yogesh K. Dwivedi a gwelliannau parhaus ein Hysgol Reolaeth yn hwb ar gyfer ymchwil arloesol a rhagoriaeth academaidd.

 

 

Rhannu'r stori