Cynhaliodd yr Ysgol Reolaeth ym Mhrifysgol Abertawe seremoni raddio bwysig ddydd Mawrth 12 Rhagfyr i ddathlu llwyddiannau academaidd ei dosbarth a oedd yn graddio.

Roedd y digwyddiad yn llawn llawenydd, balchder, ac ymdeimlad o gyflawniad ar y cyd wrth i fyfyrwyr, teuluoedd ac aelodau'r gyfadran ddod ynghyd i anrhydeddu gwaith caled ac ymroddiad y graddedigion.

Llongyfarchiadau mawr i'r holl raddedigion, a chlod arbennig mynd i'r rhai hynny a gafodd wobrau o fri am eu perfformiadau rhagorol yn eu rhaglenni priodol. Mae'r Ysgol Reolaeth yn falch o gydnabod a chanmol y myfyrwyr canlynol am eu cyflawniadau eithriadol:

Ajith Kumar Somarajan - MSc Rheoli Buddsoddiadau

  • Gwobr: Gwobr yr Ysgol am y Myfyriwr â'r Cyflawniad Gorau mewn MSc Cyllid Rhyngwladol/MSc Bancio Rhyngwladol a Chyllid/MSc Rheoli Buddsoddiadau

Chit Min Thu - MSc Technoleg Ariannol

  • Gwobr: Gwobr yr Ysgol am Berfformiad Teilwng mewn MSc Technoleg Ariannol

Joanna Itunuoluwa Eromosele - MSc Cyllid a Dadansoddeg Data Mawr

  • Gwobr: Gwobr yr Ysgol am Berfformiad Teilwng mewn MSc Cyfrifeg a Chyllid/MSc Cyllid a Dadansoddeg Data Mawr/MSc/MFin Rheoli Ariannol Rhyngwladol

Mahe Ndao - MSc Bancio Rhyngwladol a Chyllid

  • Gwobr: Gwobr yr Ysgol am Berfformiad Teilwng mewn MSc Cyllid Rhyngwladol/MSc Bancio a Chyllid Rhyngwladol/MSc Rheoli Buddsoddiadau

Anas Yousuf Abdo Alkuraimi - MSc Technoleg Ariannol

  • Gwobr: Gwobr yr Ysgol am y Myfyriwr â'r Cyflawniad Gorau mewn MSc Technoleg Ariannol

Prince Das Adhikary - MSc mewn Cyllid a Dadansoddeg Data Mawr

  • Gwobr: Gwobr yr Ysgol am y Myfyriwr â'r Cyflawniad Gorau mewn MSc Cyfrifeg a Chyllid/MSc Cyllid a Dadansoddeg Data Mawr/MSc/MFin Rheoli Ariannol Rhyngwladol

Isobel Millie Draycott - MSc Cyfrifeg Strategol

  • Gwobr: Gwobr yr Ysgol am y Myfyriwr â'r Cyflawniad Gorau mewn MSc Cyfrifeg Strategol

Dona Sonali Prathiba Nanayakkara Wasam Opatha Kankanamlage - MSc Rheoli (Busnes Digidol)

  • Gwobr: Gwobr Ysgol am y Myfyriwr â'r Cyflawniad Gorau ar y cwrs MSc Rheoli (pob llwybr)

Heather Anne Rees - MSc Rheoli

  • Gwobr: Gwobr yr Ysgol am Berfformiad Teilwng ar y cwrs MSc Rheoli (pob llwybr)

Oluwatomisin Francisca Owolabi - MSc Rheoli (Meddalwedd Technoleg) 

  • Gwobr: Gwobr yr Ysgol am Berfformiad Teilwng ar y cwrs MSc Rheoli (pob llwybr)

Abimbola Halimat Akinbobola - MSc Rheoli (Dadansoddeg Fusnes)

  • Gwobr: Gwobr yr Ysgol am Berfformiad Teilwng ar y cwrs MSc Rheoli (pob llwybr)

Sara Louise Roberts - MSc Rheoli Iechyd a Gofal Uwch (Seiliedig ar Werth)

  • Gwobr: Gwobr yr Ysgol am y Myfyriwr â'r Cyflawniad Gorau ar y cwrs MSc Rheoli Iechyd a Gofal Uwch (Seiliedig ar Werth)

Rebecca Therese Jelley - MSc mewn Rheoli Iechyd a Gofal Uwch (Arloesi a Thrawsnewid)

  • Gwobr: Gwobr yr Ysgol am y Myfyriwr â'r Cyflawniad Gorau ar y cwrs MSc Rheoli Iechyd a Gofal Uwch (Arloesi a Thrawsnewid)

Radhika Thapa Acharya - MSc Rheoli Adnoddau Dynol

  • Gwobr: Gwobr yr Ysgol am Berfformiad Teilwng mewn Rheoli Adnoddau Dynol

Alice Laura Parr - MSc Rheoli Twristiaeth Ryngwladol

  • Gwobr: Gwobr yr Ysgol am y Myfyriwr â'r Cyflawniad Gorau ar y cwrs MSc Rheoli Twristiaeth Rhyngwladol

Roshan George Varghese - MBA Gweinyddu Busnes

  • Gwobr: Gwobr yr Ysgol am y Myfyriwr â'r Cyflawniad Gorau ar y cwrs MBA

Lia Ferguson - MSc Rheoli Adnoddau Dynol

  • Gwobr: Gwobr yr Ysgol am y Myfyriwr â'r Cyflawniad Gorau mewn Rheoli Adnoddau Dynol

Luke Anthony Hofford - MSc Marchnata Strategol

  • Gwobr: Gwobr yr Ysgol am y Myfyriwr â'r Cyflawniad Gorau ar y cwrs MSc Marchnata Strategol

Meddai'r Athro Paul Jones, Pennaeth yr Ysgol Reolaeth, "Rydym yn estyn llongyfarchiadau mawr i'r holl unigolion hyn ar ennill y gwobrau hyn.  Maent yn cydnabod ymdrech ac ymroddiad rhagorol drwy gydol eu rhaglen astudio."

Mae'r Ysgol Reolaeth yn estyn ei llongyfarchiadau twymgalon i'r holl raddedigion a deiliaid gwobrau am eu cyfraniadau eithriadol at ragoriaeth academaidd. Mae'r unigolion hyn yn ysbrydoliaeth i'w cyfoedion a hefyd yn dyst i'r safonau uchel o addysg ac ymrwymiad a gynhelir gan yr Ysgol Reolaeth ym Mhrifysgol Abertawe. Dymunwn bob llwyddiant iddynt yn eu hymdrechion yn y dyfodol.

Rhannu'r stori