Canisha Chakadya image

Yn ystod ein canmlwyddiant, mae cyfres y 100 o bobl sy'n ysbrydoli yn arddangos staff, myfyrwyr, alumni a phobl Anrhydeddus sydd wedi rhagori yn eu maes, a yw egin neu entrepreneuriaid sefydledig a'r rhai sy'n mynd y filltir ychwanegol ac yn ysbrydoli eraill.

Mae Canisha, a oedd yn fyfyriwr BA mewn Rheolaeth Fusnes rhwng 2006 a 2010, wedi bod yn rhan o sawl digwyddiad a gweithdy entrepreneuriaeth ym Mhrifysgol Abertawe. Yn 2018, enillodd Canisha leoliad entrepreneuraidd 4 wythnos o hyd yn ein cystadleuaeth "Big Pitch" a chafodd brofiad gwych yn Create Studios yn Swindon dan arweiniad Shahina Johnson MBE.

Ym mis Tachwedd 2018, cafodd Canisha le yng ngwersyll hyfforddiant dwys Syniadau Mawr Cymru ar gyfer busnes, sef cyfle gwych arall i entrepreneur addawol.

Yn 2019, yn ystod ei thrydedd blwyddyn allan, lansiodd Canisha ei busnes menter gymdeithasol ei hun - Phoenix Subscriptions ac mae wedi bod yn elwa o'r Hyb Inciwbeiddio a chymorth gan y tîm entrepreneuriaeth i helpu i ddatblygu ei busnes.

Rhannu'r stori