Croeso i Farchnata

Os hoffech gael gyrfa lwyddiannus yn yr oes marchnata digidol, boed hynny ym maes ymgynghori, y trydydd sector neu'n gweithio gyda chleientiaid, mae ein hamrywiaeth eang o raddau israddedig ac ôl-raddedig yn addas ichi.

Wrth ochr timau ymroddedig sy'n darparu cymorth cyflogadwyedd, academaidd a phersonol trwy gydol eich astudiaethau, mae ein graddau marchnata wedi'u strwythuro i ganiatáu hyblygrwydd fel y gallwch deilwra eich modiwlau, ac yn y pen draw eich gradd, i gyd-fynd â'ch dyheadau gyrfa sy'n datblygu.

Hefyd byddwch yn elwa o'n cysylltiadau â'r corff marchnata proffesiynol blaenllaw, y Sefydliad Marchnata Siartredig (CIM), gan y caiff ein cyrsiau eu hachredu gan Raglen Graddau Achrededig y CIM ac maent wedi'u dylunio yn unol â Thystysgrif mewn Marchnata Proffesiynol a Diploma mewn Marchnata Proffesiynol y CIM. Ar ôl cwblhau modiwlau perthnasol yn llwyddiannus, byddwch chi gam yn nes at ddod yn farchnatwr siartredig.