ASTUDIWCH GYDA NI

Gan ei fod yn un o'r diwydiannau mwyaf sy'n ehangu fwyfwy yn y byd, mae agweddau busnes a dynol twristiaeth bellach yn feysydd astudiaethau sefydledig.

Mae cysylltiadau cryf yr adran â diwydiant lleol a rhyngwladol yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gael profiad o gyrchfannau twristaidd o bob maint yn y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol ym mhedwar ban byd.

Mae marchnata cyrchfannau ac effaith economaidd wrth wraidd y cwrs, a bydd myfyrwyr yn ymgymryd â theithiau maes ac achosion go iawn a fydd yn dod â chyrchfannau'n fyw.

Ymchwiliwch i ddyfnderoedd damcaniaeth a chymhwysiad ymarferol a datblygu sgiliau a fydd yn eich paratoi ar gyfer amrywiaeth eang o gyfleoedd gyrfa yn sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddoli twristiaeth a diwydiannau cysylltiedig, yn y DU ac yn rhyngwladol.

prosbectws ôl-raddedig

Postgraduate Prospectus - WELSH