Astudiwch Gyda Ni

Os ydych eisiau gyrfa lwyddiannus yn oes marchnata digidol, pa un ai ar yr ochr ymgynghoriaeth, trydydd sector neu ochr y cleient, mae ein hystod amrywiol o raddau israddedig ac ôl-raddedig ar eich cyfer chi.

Mae ein cyrsiau marchnata wedi’u strwythuro i ganiatáu hyblygrwydd fel y gallwch deilwra eich modiwlau, ac yn y pendraw eich gradd hefyd, i gyd-fynd â’ch dyheadau gyrfa.

PAM MAE PRIFYSGOL ABERTAWE I CHI

Gwobr aur, fframwaith rhagoriaeth addysgu
#17 yn y DU ar gyfer Marchnata (Complete University Guide 2022)
Y 15 uchaf ar gyfer ansawdd ymchwil (Complete University Guide 2022)

DYSGWCH FWY AM EIN GRADDAU BSC MEWN MARCHNATA

prosbectws ôl-raddedig

Postgraduate Prospectus - WELSH

Clywch gan ein myfyrwyr

female student smiling outside the School of Management building

“Penderfynais astudio ym Mhrifysgol Abertawe am ei fod yn cynnig gymaint o gyfleoedd academaidd ac roedd wedi ei leoli mewn dinas, fach wych.

Roedd y darlithwyr yn hynod o dda am ymgysylltu ac maent yn wych am fywiogi pynciau a dangos eu perthnasedd ym myd gwaith.

Buaswn yn argymell Abertawe i rywun sydd eisiau addysg ardderchog a phrofiad myfyrwyr cofiadwy.”

- Nawar Ismail, BSc Marchnata