Mae'r Academi Iechyd a Gofal sy'n Seiliedig ar Werth a'r Academi Dysgu Dwys Cymru Gyfan ar gyfer Arloesi mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, yn rhan o Raglen Academi Dysgu Dwys (ADD) Llywodraeth Cymru.

Wedi'i amlinellu yn Cymru Iachach, y cynllun hirdymor ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru, mae'r rhaglen wedi'i chynllunio i wella arweinyddiaeth a datblygiad o fewn y gweithlu Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Cyrsiau Sy'n Cynnig Ysgoloriaethau Add Yn Yr Ysgol Reolaeth:

Mae yna angen cynyddol am systemau iechyd a gofal cymdeithasol i gaffael galluoedd sy'n Seiliedig ar Werth, i arwain trawsnewid sefydliadol a thrawsnewid ar draws y system. Mae yna angen hefyd i arweinwyr ysgogi arloesedd o fewn systemau, prosesau a thechnolegau iechyd a gofal cymdeithasol, a dyna pam yr ydym wedi cynllunio rhaglenni i gefnogi uwch arweinwyr a darpar arweinwyr i fabwysiadu'r dulliau hyn yn eu sefydliadau. 

Fel rhan o'r rhaglen hon, gallwn gynnig nifer o ysgoloriaeth i ddysgwyr proffesiynol o bob rhan o Gymru, sy’n gweithio o fewn y canlynol:

  • GIG Cymru 
  • Gwasanaethau Cymdeithasol Awdurdodau Lleol
  • Sefydliadau Gofal Cymdeithasol yng Nghymru
  • Sefydliadau'r Trydydd Sector yng Nghymru
Academiau Dysgu Dwys Cymru
WG part-funded logo

Ein Blwyddlyfr a Gweminarau

Archwiliwch lwyddiant a thaith ryfeddol ein myfyrwyr MSc Uwch Reoli mewn Iechyd a Gofal mewn Blwyddlyfr. Darllenwch am eu cyflawniadau a'u profiadau dysgu, gan amlygu eu prosiectau ymchwil a'r effaith diriaethol y maent wedi'i chael ym meysydd arloesi ac iechyd a gofal Seiliedig ar Werth.

Edrychwch ar ein gweminarau a gynhelir gan Gyfarwyddwr y Rhaglen a'r Arweinwyr Academaidd. Byddant yn darparu trosolwg llawn o'r MSc mewn Rheoli Iechyd a Gofal Uwch (yn Seiliedig ar Werth) a'r MSc mewn Rheoli Iechyd a Gofal Uwch (Arloesi a Thrawsnewid).  Cliciwch yma am y weminar i astudio'n rhan-amser a chliciwch yma am y weminar i astudio'n amser llawn.

Dysgwch Fwy Am Ein Rhaglenni A Ariennir Gan Yr Add