Ein hachredwyr proffesiynol

Cyfrifeg a Chyllid

ACCA CFA

CFA: Mae Sefydliad y Dadansoddwyr Ariannol Siartredig yn gymdeithas fyd-eang o ymarferwyr buddsoddi proffesiynol sy'n pennu'r safon ar gyfer rhagoriaeth yn y sector.

CwrsManylion
BSc Cyllid Rhaglen Prifysgol Gysylltiol
MSc Rheoli Buddsoddiadau Rhaglen Prifysgol Gysylltiol
CIMA

CIMA: Sefydliad Siartredig y Cyfrifyddion Rheoli yw'r sefydliad proffesiynol mwyaf yn y byd ar gyfer cyfrifyddion rheoli.  Mae'n canolbwyntio'n bennaf ar gyfrifyddiaeth fusnes ac, yn benodol, cyfrifyddion rheoli sy'n ymdrin ag elfennau strategol busnes, megis rhagamcanu a strategaethau ariannol risg a rheoli.

CwrsManylion
BSc Cyfrifeg Mae’r eithriadau’n cael eu diweddaru gan CIMA ar hyn o bryd (Rhagfyr 2020)
BSc Cyfrifeg a Chyllid Mae’r eithriadau’n cael eu diweddaru gan CIMA ar hyn o bryd (Rhagfyr 2020)
BSc Cyllid Mae’r eithriadau’n cael eu diweddaru gan CIMA ar hyn o bryd (Rhagfyr 2020)

 

ICAEW

ICAEW: Mae Sefydliad Siartredig Cyfrifyddion Cymru a Lloegr yn sefydliad aelodaeth broffesiynol a sefydlwyd gan Siarter Frenhinol ym 1880. Ei brif nod yw cynnal a hyrwyddo safon uchel o ymarfer ac ymddygiad proffesiynol yn y diwydiant cyfrifyddiaeth.

CwrsManylion
BSc Cyfrifeg Hyd at 7 eithriad ar gyfer arholiadau yr ICAEW*
Credyd a gyfer Dysgu Blaenorol
*
BSc Cyfrifeg a Chyllid Hyd at 7 eithriad ar gyfer arholiadau yr ICAEW*
Credyd a gyfer Dysgu Blaenorol
*
MSc Cyfrifeg a Chyllid Rhyngwladol Hyd at 3 eithriad ar gyfer arholiadau yr ICAEW*
MSc Rheoli Ariannol Rhyngwladol Hyd at 3 esemptiad*
MFin Rheoli Ariannol Rhyngwladol Hyd at 3 esemptiad*

*yn amodol ar ddewis modiwlau

Rheoli Busnes

CIM

CIM: Mae Sefydliad Marchnata Siartredig y DU yn gorff proffesiynol sy'n cynnig hyfforddiant a chymwysterau mewn marchnata a phynciau perthnasol, gan ganolbwyntio ar farchnata a gwerthiannau busnes.

CwrsManylion
BSc Rheoli Busnes (Marchnata) Rhaglen radd gydag achrediad y Sefydliad Marchnata Siartredig - modiwlau eithriadau o Dystysgrif a Diploma CIM*
BSc Marchnata Rhaglen radd gydag achrediad y Sefydliad Marchnata Siartredig - modiwlau eithriadau o Dystysgrif a Diploma CIM*
MSc Marchnata Strategol Rhaglen radd gydag achrediad y Sefydliad Marchnata Siartredig - modiwlau eithriadau o Dystysgrif a Diploma CIM*
MSc Rheoli (Marchnata) Rhaglen radd gydag achrediad y Sefydliad Marchnata Siartredig - modiwlau eithriadau o Dystysgrif a Diploma CIM*

*yn amodol ar ddewis modiwlau

Sefydliad Siartredig y Cyfrifyddion Rheoli

CIMA: Sefydliad Siartredig y Cyfrifyddion Rheoli yw'r sefydliad proffesiynol mwyaf yn y bryd ar gyfer cyfrifyddion rheoli.  Mae'n canolbwyntio'n bennaf ar gyfrifyddiaeth fusnes ac, yn benodol, cyfrifyddion rheoli sy'n ymdrin ag elfennau strategol busnes, megis rhagamcanu, strategaethau ariannol a risg a rheoli.

CwrsManylion
BSc Rheoli Busnes (pob llwybr heblaw Twristiaeth) Mae’r eithriadau’n cael eu diweddaru gan CIMA ar hyn o bryd (Rhagfyr 2020)
CMI

CMI: Y Sefydliad Rheoli Siartredig yw'r unig gorff siartredig proffesiynol yn y DU sydd â'r nod o hyrwyddo'r safonau uchaf o ragoriaeth mewn rheolaeth ac arweinyddiaeth.

CwrsManylion
BSc Rheoli Busnes (pob llwybr) Tystysgrif CMI Lefel 5*
*Yn amodol ar gwblhau a phasio MN-3000 Prosiect Blwyddyn Olaf
MSc Rheoli (pob llwybr) Tystysgrif CMI Lefel 7**
**Yn amodol ar gwblhau a phasio MN-M522 Strategaeth, MN-M549 Dulliau Ymchwil a MN-D004 Traethawd Estynedig (Dysgu Annibynnol dan Gyfarwyddyd)Economeg

ACCA
ACCA accreditation logo

ACCA: Mae Cymdeithas y Cyfrifyddion Siartredig yn gorff rhyngwladol blaenllaw ar gyfer cyfrifyddion.  Mae cymhwyster gan y Gymdeithas yn profi i gyflogwyr eich bod yn hyfedr ym mhob agwedd ar fusnes.

CwrsManylion
BSc Economeg Hyd at 4 eithriad ar gyfer y Papur Gwybodaeth Gymhwysol a Sgiliau Cymhwysol*
BSc Economeg a Busnes Hyd at 2 eithriad ar gyfer y Papur Gwybodaeth Gymhwysol a Sgiliau Cymhwysol*
BSc Economeg a Chyllid Hyd at 4 eithriad ar gyfer y Papur Gwybodaeth Gymhwysol a Sgiliau Cymhwysol*

*yn amodol ar ddewis modiwlau

NODER:

Ar gyfer nifer o broffesiynau, dim ond y cam cyntaf o'r broses cymhwyso'n llawn yw astudio cwrs achrededig.
Gallwch gysylltu â'r cyrff proffesiynol perthnasol i gael gwybod am y gofynion penodol eraill.