Bwriad Llywodraethu Ymchwil yw sicrhau’r safonau uchaf yn ansawdd ymchwil sy’n cydymffurfio â’r holl ddeddfwriaeth berthnasol a Fframwaith Polisi’r DU ar gyfer Ymchwil Iechyd a Gofal Cymdeithasol a gyhoeddwyd ym mis Tachwedd 2017. Mae’r holl ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol yn ddarostyngedig i Fframwaith Polisi’r DU.

Mae’r fframwaith polisi yn berthnasol i Ymchwil Iechyd a Gofal Cymdeithasol sy’n ymwneud â chleifion y GIG, defnyddwyr gwasanaethau neu’u perthnasau neu’u gofalwyr ac mae’n cwmpasu:

  • ansawdd gwyddonol
  • safonau moeseg,
  • cymeradwyaethau a chaniatâd yr Awdurdod Ymchwil Iechyd (HRA)
  • gallu a galluogrwydd Ymchwil a Datblygu’r GIG
  • yswiriant ac indemniad, a
  • yr holl agweddau cysylltiedig ar reoli sydd ynghlwm wrth sefydlu, cynnal, adrodd am ymchwil iechyd neu ofal cymdeithasol yn ogystal â’u datblygu

Felly, y rhain yw seiliau’r egwyddorion sy’n diogelu ac yn hyrwyddo buddiannau cleifion y GIG, defnyddwyr gwasanaeth a’r cyhoedd ym maes ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol.

Cysylltiadau

Rheolwr Llywodraethu Ymchwil: Mrs Paola Griffiths

Swyddog Sicrhau Ansawdd Ymchwil: Dr Loys Richards

Swyddog Meinweoedd Dynol: Dr Lisa Wakeman