drôn

'Exposing a long history of assassinations'

6 May 2024
Tymor 3, Pennod 1

Yn y bennod hon, mae Dr Luca Trenta yn trafod defnydd gwladwriaethau o weithredu cudd, gyda ffocws ar ymwneud Llywodraeth yr UD â llofruddiaethau a noddir gan y wladwriaeth. Gan rychwantu'r cyfnod o'r Rhyfel Oer hyd heddiw, mae Dr Trenta yn archwilio dimensiynau cywrain y gweithrediadau cudd hyn.

Gwrandewch ar bennod 1
Teulu ar y traeth

'Enabling Inclusive Family Travel Experiences'

20 Mai 2024
Tymor 4, Pennod 2

Gwrandewch ar bennod 2
Is Immersive Learning the key to improving healthcare education?

'Is Immersive Learning the key to improving healthcare education?'

3 Mehefin 2024
Tymor 4, Pennod 3

Mae Joanne Davies yn trafod sut mae addysgwyr hyfforddedig iawn a thechnolegau efelychu, modelau technoleg uchel a'r cyfleuster mwyaf o ran technoleg waliau ymdrochol yn y byd yn hyrwyddo addysg gofal iechyd.

Gwrandewch ar bennod 3
text reads truth

'Do we trust our politicians? Do they trust us?'

17 Mehefin 2024
Tymor 4, Pennod 4

Mae Dr Gabriela Jiga-Boy yn trafod cysyniad ymddiriedaeth. O ganlyniad i'r perygl sy'n deillio o dwyllwybodaeth yn ystod argyfyngau cymdeithasol (megis y pandemig neu newid yn yr hinsawdd), mae'n ymddangos bod ymddiriedaeth mewn ffeithiau a gwyddoniaeth yn bwysicach nawr nag erioed. A yw'r cyhoedd yn ymddiried mewn gwleidyddion ac arbenigwyr gwyddonol? Ar y llaw arall, i ba raddau y mae aelodau'r cyhoedd yn teimlo bod y rhai hynny sydd mewn grym yn ymddiried ynddynt hwythau?

Gwrandewch ar bennod 4
Person yn chwistrellu cnydau â phlaladdwr

'Ensuring global food security: are biopesticides effective for pest control?'

1 Gorffennaf 2024
Tymor 4, Pennod 5

Mae Dr Farooq Shah yn trafod yr effaith niweidiol y mae plâu pryfed yn ei chael ar ddiogelwch bwyd a'r angen dybryd i ddatblygu ddewisiadau amgen i blaladdwyr cemegol, sy'n peri perygl i iechyd pobl ac anifeiliaid yn ogystal â'r amgylchedd.

Gwrandewch ar bennod 4

Gwrandewch ar neu gwyliwch y gyfres gyfan ar y platfform o'ch dewis

Mae yna sawl ffordd y gallwch chi wrando ar, neu hyd yn oed wylio, ein cyfres podlediadau. Cliciwch ar y dolenni isod a fydd yn mynd â chi i'ch platfform dewisol. Ewch i'n tudalen cymorth podlediad i ddysgu rhagor am sut i wrando.