Pennod 12: Mynd i’r Afael â Gweithgareddau Terfysgwyr Ar-lein

TROSOLWG O'R PENNOD

Mae’r Athro Stuart Macdonald yn trafod ei waith ymchwil i wrthderfysgaeth gyda Dr Sam Blaxland yn y bennod hon o Archwilio Problemau Byd-eang. Mae’r bennod yn archwilio gwaith Stuart ar ddefnydd terfysgwyr o’r rhyngrwyd, yn enwedig seiberderfysgaeth a phropaganda ar-lein a radicaleiddio.

Mae gwaith mwyaf diweddar Stuart ar bropaganda terfysgaidd wedi archwilio naratifau jihadaidd treisgar, sut maent yn cael eu lledaenu drwy’r cyfryngau cymdeithasol ac ymatebion cyfreithiol a pholisi. Cyn hynny, roedd ei waith yn canolbwyntio ar seiberderfysgaeth, archwilio materion diffinio, asesu bygythiadau a chwestiynau ynghylch ymateb.

Gwrandewch ar eich hoff blatfform

Mae sawl ffordd y gallwch chi wrando ar, neu hyd yn oed gwylio, ein cyfres o bodlediadau. Cliciwch ar un o’r dolenni isod, a fydd yn mynd â chi i’ch hoff blatfform. Ewch i’n tudalen help gyda phodlediadau i gael rhagor o wybodaeth a sut i wrando.