Pennod 8: Anafiadau Llosg: Sut rydym ni'n mynd i'r afael â'r argyfwng iechyd cyhoeddus byd-eang hwn?

TROSOLWG O'R PENNOD

Mae Sefydliad Iechyd y Byd wedi ei alw’n argyfwng iechyd cyhoeddus ac mae anafiadau llosgi wedi’u disgrifio fel “afiechyd tlodi”. Yn y bennod hon, mae'r Llawfeddyg Plastig Ymgynghorol ac Athro Gwyddorau Dynol ac Iechyd Tom Potokar yn trafod ei ymchwil i anafiadau llosgi a'i waith i wella eu gofal a'u hatal mewn amgylcheddau gwrthdaro a rhannau tlotach o'r byd. Mae Tom yn trafod ei weithio mewn gwledydd fel Sierra Leone, Afghanistan a Nepal i wella gofal dioddefwyr anafiadau llosgi trwy adeiladu gallu'r rhai sy'n eu trin.

AM EIN HARBENIGWYR

Mae’r Llawfeddyg Plastig, yr Athro Tom Potokar yn Gadeirydd y Ganolfan Polisi ac Ymchwil Anafiadau Llosgi Byd-eang ym Mhrifysgol Abertawe. Mae ei waith yn mynd ag ef i amgylcheddau o wrthdaro fel Afghanistan, Sierra Leone ac Irac a rhannau tlotach o'r byd fel Nepal, Ethiopia a Bangladesh lle gweithia i wella gofal dioddefwyr anafiadau llosgi trwy adeiladu gallu'r rhai sy'n eu trin. Mae Tom, sy'n gweithio'n agos gyda Sefydliad Iechyd y Byd, yn cytuno â'u barn bod anafiadau llosgi yn argyfwng iechyd cyhoeddus, ac i fynd i'r afael â hyn, mae wedi arwain nifer o raglenni hyfforddi a datblygu ar ofal ac atal llosgi ac mae wedi bod yn ymwneud â chefnogi'r datblygiad. o wasanaethau llosgi am dros 15 mlynedd.

Gwrandewch ar eich hoff blatfform

Mae sawl ffordd y gallwch chi wrando ar, neu hyd yn oed gwylio, ein cyfres o bodlediadau. Cliciwch ar un o’r dolenni isod, a fydd yn mynd â chi i’ch hoff blatfform. Ewch i’n tudalen help gyda phodlediadau i gael rhagor o wybodaeth a sut i wrando.