Rydym ni’n gwella dyluniad aerodynamig

Rydym ni’n gwella dyluniad aerodynamig

Yr Her

Gofynnodd prosiect Record Cyflymder Tir Bloodhound i dîm Dynameg Hylif Cyfrifiadurol Prifysgol Abertawe greu siâp aerodynamig sy'n gallu cyrraedd 1000mya yn ddiogel ar y tir.

Y Dull

Gwnaeth tîm Deinameg Hylif Cyfrifiadurol Prifysgol Abertawe gyfraniad sylweddol at y THRUST SSC gwreiddiol. Lluniwyd dyluniad aerodynamig THRUST SSC gan ddefnyddio FLITE, sef dull oedd yn sicrhau modelu cywir ar y rhyngweithiad rhwng y cerbyd sy'n symud a'r ddaear. Roedd hyn yn caniatáu i efelychiadau awyrofod gael eu cynhyrchu dros nos yn hytrach na rhai misoedd. Mae’r ymchwil ym maes Dynameg Hylifau Cyfrifiadurol (CFD) ar gyfer BLOODHOUND SSC yn cael ei gwneud yng Nghanolfan Zienkiewicz er Peirianneg Gyfrifiadurol

Yr Effaith

  • Roedd y system ddylunio aerodynameg gyfrifiannol, sef FLITE, a ddatblygwyd ym Mhrifysgol Abertawe yn allweddol i lwyddiant prosiect THRUST SSC, a fu'n gyfrifol am dorri record cyflymder tir y byd y tu hwnt i gyflymder sain yn 1997;
  • Cafodd y BLOODHOUND ei gynllunio mewn modd aerodynamig gan ymchwilwyr ym Mhrifysgol Abertawe a gall gyrraedd cyflymder o hyd at 1000mya yn ddiogel – 5 gwaith yn gyflymach na char F1;
  • Mae Yr Athro Ben Evans wedi bod yn rhan ganolog o'r prosiect hwn ac mae wedi datblygu modelau cyfrifiadurol o'r llifoedd aerodynamig y bydd BLOODHOUND yn eu profi i helpu i lunio dyluniad y cerbyd;
  • Mae'r defnydd o FLITE yn y prosiect hwn hefyd wedi cyfrannu at weithgarwch sylweddol o ran ymgysylltu â'r cyhoedd ym maes gwyddoniaeth a pheirianneg, gan gynnwys rhaglen addysg ar raddfa fawr lle mae dros 5,000 o ysgolion wedi cymryd rhan.

Canolfan Ymchwil

Zienkiewicz Centre

Computational fluid dynamic computer generated image
Text ReadsNodau datblygu cynaliadwy y cenhedloedd unedig
UNSDG 9 - innovation
Themâu ymchwil Prifysgol Abertawe
REF14 logo