Gweithredu ar yr Hinsawdd

Mae Newid yn yr Hinsawdd yn un o’r heriau mwyaf i bobl. Ym Mhrifysgol Abertawe, rydym yn gweithio i wella’n dealltwriaeth o effeithiau newid yn yr hinsawdd a datblygu atebion i liniaru ei effaith ar ein planed a’n cymdeithas, wrth hefyd ymdrechu i leihau’n heffaith ein hunain ar yr hinsawdd. 

Digwyddiadau Wythnos Gweithredu ar yr Hinsawdd

Podcasts newid hinsawdd a fideos

Newyddion GWEITHREDU ac Ymchwil AR YR HINSAWDD

Am wybod mwy?

CLimate change UNSDG