Rheoli Clefydau Ffyngaidd

Cytochrome p450 Florescing Green

Yr Her

Bob blwyddyn, bydd clefydau ffyngaidd ledled y byd yn costio biliynau o bunnoedd i'r diwydiant amaethyddol o ran cynaeafau wedi'u dinistrio a'u niweidio. Hefyd, mae ffyngladdwyr, megis cyffuriau gwrthffyngaidd ar gyfer meddygaeth, yn dod yn llai effeithiol wrth i wrthsafiad gynyddu ymhlith y ffwngi a dargedir.

Y nod yma oedd rhoi cymorth i'r cwmni agrocemegol amlwladol BASF wrth ddatblygu ffyngladdwyr a fyddai'n atal twf y clefyd ffyngaidd mewn cynaeafau amaethyddol a/neu'n ei ladd, wrth beidio â rhwystro prosesau yn y planhigyn.

Y Dull

Roedd yr ymchwil a gynhaliwyd yn canolbwyntio ar archwilio sytocrom P450 (uwch-deulu o ensymau a geir mewn bacteria, ffyngoedd, planhigion, protosoa, anifeiliaid a feirysau yn ddiweddar).  Un o'r ensymau hyn yw targed cyfansoddion gwrthffyngaidd ar gyfer meddygaeth ac amaethyddiaeth (sytocrom P45051) sy'n rhan o greu sterol. 

Ar y cyfan, mae dylunio a datblygu cyfres unigryw o gyfarpar protein P45051 sytocrom moleciwlaidd gan bathogenau planhigion wedi galluogi ymagwedd strategol benodol at brofi ffyngladdwyr arloesol posibl gan BASF.  Arweiniodd hyn at ddarganfod a datblygu Revysol®.

Trefedigaethau Streptomyces cynhyrchu gwrthfiotig glas

Streptomyces

Yr Effaith

  • Mwy o reoli clefydau, sy'n hanfodol wrth reoli gwrthsafiad i ffyngladdwyr, gan gynyddu cnydau mewn 40 o gynaeafau megis grawn, soi, ŷd, ffrwythau a llysiau. Effaith fawr ar ddiogelwch bwyd yn fyd-eang.
  • Effaith fasnachol ar gyfer BASF dros $1 biliwn y flwyddyn, yn ei ddefnyddio ledled 60 gwlad yng Ngogledd America, De America, Ewrop, y Dwyrain Canol, Affrica, Asia ac Awstralasia.
  • Llai o effeithiau nad ydynt yn unol â'r targed, o ran defnydd ffyngladdwyr.
BASF logo
Bats
Text ReadsNodau datblygu cynaliadwy y cenhedloedd unedig

Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig (CU)

Themâu Ymchwil Prifysgol Abertawe

Text reads themau ymchwil prifysgol abertawe