Gwella Gofal Iechyd i Bobl Awtistig

Rydym yn gwella gofal iechyd ar gyfer pobl awtistig

Rydym yn gwella gofal iechyd ar gyfer pobl awtistig

Yr Her

Mae problemau iechyd corfforol ac iechyd meddwl yn effeithio’n waeth ar bobl awtistig na phobl nad ydynt yn awtistig. Mae hyn yn cynnwys marw rhwng 16 a 30 o flynyddoedd yn gynnar. Mae naratifau sy'n canolbwyntio ar ddiffygion pobl awtistig, gwahaniaethu yn eu herbyn a phroblemau sylweddol o ran derbyn gofal iechyd i gyd yn cyfrannu at hyn. Mae'n bwysig deall profiadau pobl awtistig a'u hanghenion gofal iechyd er mwyn lleihau a dileu anghydraddoldebau iechyd.

Y Dull

Mae Dr Aimee Grant, academydd awtistig, ar y cyd ag ymchwilwyr yn LIFT (Centre for Lactation, Infant Feeding and Translational Research), Autistic UK a Thriniaeth Deg i Fenywod Cymru, wedi bod yn gweithio gyda phobl awtistig i ddeall y gwahaniaethau ym mhrofiadau gofal iechyd pobl awtistig, gan gynnwys mewn perthynas â beichiogrwydd, colli beichiogrwydd a bwydo ar y fron. Drwy ei chymrodoriaeth gan Ymddiriedolaeth Wellcome, ‘Autism from menstruation to menopause’, bydd hi'n gweithio gyda phobl awtistig am wyth mlynedd i ddeall eu bywydau beunyddiol a'u hanghenion o ran iechyd atgenhedlol.

Yr Effaith

  • Drwy ei chymrodoriaeth gan Ymddiriedolaeth Wellcome, ‘Autism from menstruation to menopause’, bydd hi'n gweithio gyda phobl awtistig am wyth mlynedd i ddeall eu bywydau beunyddiol a'u hanghenion o ran iechyd atgenhedlol.
  • Mae Dr Grant yn un o aelodau sefydlu'r Grŵp Ymchwil Mamolaeth ac Awtistiaeth, cydweithrediad rhwng academyddion a chlinigwyr o'r DU â'r nod o wella gofal mamolaeth i bobl awtistig.
  • Wedi llywio ymarfer y GIG yn uniongyrchol mewn perthynas â phobl awtistig, gan gynnwys y pasbort iechyd 'Amdanaf i' a fydd yn rhan o Ap Digidol GIG Cymru sydd ar ddod a hyfforddiant NHS England ar awtistiaeth ac anableddau dysgu.
  • Dr Grant yw cyd-sylfaenydd a chyd-gadeirydd y Rhwydwaith Ymchwil Iechyd Awtistig rhyngwladol, cydweithrediad rhwng clinigwyr ac ymchwilwyr awtistig â'r nod o wella iechyd a gofal iechyd awtistig drwy ymgymryd ag ymchwil sy'n gadarnhaol o ran niwroamrywiaeth.
  • Darparu hyfforddiant i amrywiaeth o sefydliadau trydydd sector i wella'r gofal a ddarperir i ddefnyddwyr gwasanaethau Awtistig, gan gynnwys Sands, Birth Companions a Lactation Consultants GB.
  • Wedi arwain datblygiad dros 100 o fideos byr gyda gweithwyr proffesiynol Awtistig a rhieni yn canolbwyntio ar “Beichiogrwydd, genedigaeth a thu hwnt i Awtistig” i ateb cwestiynau cyffredin oedd gan bobl Awtistig am ofal mamolaeth. https://www.youtube.com/@AutismMenstruationToMenopause/videos
  • Penodwyd Aimee i restr Pŵer 100 Anabledd Shaw Trust yn 2023, yn y categori Gwyddoniaeth a Pheirianneg.

Dr Aimee Grant

Cwrdd â'r Arweinydd Ymchwil

Dr Aimee Grant
Text ReadsNodau datblygu cynaliadwy y cenhedloedd unedig
UNSDG 03
Text reads themau ymchwil prifysgol abertawe
SU Health Innovation Research Theme.