Yn Gyntaf...

Ysgrifennwch grynodeb 150 o eiriau o hyd sy'n adrodd stori am eich ymchwil neu'ch profiad ymchwil.

Gallai eich stori ymwneud â'ch ymchwil, ei lwyddiannau neu ei fethiannau, beth yw effaith eich ymchwil neu sut mae'n gwneud i chi deimlo. Gallai ymwneud â sut brofiad yw bod yn ymchwilydd neu'r gymuned ymchwil rydych yn rhan ohoni.

Hefyd, bydd angen i chi greu neu ddewis llun sy'n cynrychioli'ch ymchwil neu sy'n egluro sut brofiad yw bod yn ymchwilydd neu'n rhan o'r gymuned ymchwil.

Dylai'r llun rydych yn ei ddewis helpu i adrodd eich stori, felly dewiswch rywbeth sy'n cynrychioli'r neges rydych yn ceisio ei chyfleu.

Nesaf…

(Gallwch weld ein polisi preifatrwydd yma).

Gallwch chi ddefnyddio eich cyfeiriad e-bost @abertawe.ac.uk i greu cyfrif Google os nad oes un gennych chi eisoes.

A dyna fe – wedi gorffen. Pob lwc!