Ymchwil fel Celf ar-lein archif 

 Cymerwch gip ar ennill cynigion o gystadlaethau blaenorol.

Beth yw ymchwil fel celf?

Mae Ymchwil fel Celf yn gystadleuaeth sy’n darparu cyfrwng i ymchwilwyr, myfyrwyr a staff Prifysgol Abertawe amlygu pwysigrwydd eu hymchwil.

I ymchwilwyr sy'n gyfarwydd â disgrifio eu gwaith mewn papurau academaidd, gall crynhoi eu hymchwil mewn un llun a’i ddisgrifio mewn 150 o eiriau fod yn her.

Fodd bynnag, yn Ymchwil fel Celf, mae'r stori'n bwysicach na'r llun syfrdanol - yr hyn sydd y tu ôl i'r ymchwil a beth mae'n ei olygu i fod yn ymchwilydd.

2019

Drawing of a group of old fashioned people

Living with Vernon - Katherine Murray

2018

Gwaed cranc mewn agoslun

Crab's Blood and Collaborations - The Bluefish Project

2017

Briciau lliwgar

Bioblocks: Building for Nature - Ruth Callaway

2016

Agoslun o blât metel

Mirror of Heaven: Byzantine Silverware in Use - Heather Hunter Crawley

2015

papur wedi ei dorri mas o lyfrau i edrych fel siap pobl yn dal dwylo

Rising from the Page: Bringing Medieval Women to Life - Sparky Booker