Cefnogaeth i Ymchwilwyr Rhyngwladol

Rydym yn Bwynt Cyswllt Lleol Euraxess (LCP) cofrestredig ac yn cynnig gwybodaeth a chefnogaeth i staff ymchwil sy'n cyrraedd ac sy'n gadael Prifysgol Abertawe i sicrhau trawsnewidiad rhwydd. Mae gennym dîm o arbenigwyr i gynghori ar bob agwedd ar fywyd a gwaith ymchwilydd; o AD i sgiliau iaith, cyllid a chyrsiau hyfforddi.

Y cyswllt ar gyfer Prifysgol Abertawe yw Rose Cooze, Rheolwr Datblygu a Dysgu. Bydd Rose yn sicrhau y caiff eich ymholiad ei drosglwyddo i'r adran berthnasol.

Mae rhagor o wybodaeth am Euraxess ar gael drwy ddilyn y ddolen ganlynol ar ochr dde'r dudalen.

Ydych chi'n newydd yn y Deyrnas Unedig?

x

Ymchwilwyr Gwadd

x