SUT GALLWN EICH HELPU I DDATBLYGU A THYFU'CH GYRFA?

Mae Prifysgol Abertawe'n ymrwymedig i ddatblygu'n doniau ymchwil. Rydym yn cynnig ystod o gyfleoedd datblygu gyrfaol ac yn eich annog i archwilio'n gwasanaethau hyfforddiant a'n hadnoddau i'ch helpu i wneud y gorau o'ch amser yn Abertawe.

Rydym yn ymrwymo'n llwyr i'r Concordat Datblygu Ymchwilwyr sy'n amlinellu cyfrifoldebau'n sefydliad, cyrff ariannu, arweinwyr ymchwil ac ymchwilwyr.  Mae'n cynnwys cyfeiriad at ymchwilwyr yn derbyn cyfleoedd, cymorth strwythuredig, anogaeth ac amser i ymgymryd â 10 niwrnod o ddatblygiad proffesiynol bob blwyddyn.

Gwybodaeth ddefnyddiol

Dau aelod o staff