Mae'n fraint cyhoeddi isod (yn nhrefn yr wyddor) y ceisiadau sydd wedi cyrraedd rhestr fer Gwobrau Ymchwil ac Arloesi Prifysgol Abertawe.

Gan adeiladu ar lwyddiant Gwobrau Ymchwil ac Arloesi'r llynedd, mae'r diddordeb a'r ymateb eleni wedi bod yn aruthrol, a derbyniwyd 100 o geisiadau - y nifer mwyaf erioed - o bob rhan o'n cymuned ymchwil.

Roedd llunio’r rhestr fer ar gyfer ceisiadau’r wobr a dewis enillwyr ar draws pob categori yn heriol eithriadol oherwydd safon uchel y ceisiadau a dderbyniwyd. Mae’r rhain wedi’u hadolygu a’u sgorio gan banel o gyfoedion Prifysgol Abertawe a noddwyr gwerthfawr. Diolch o galon i bawb a gyfranogodd a llongyfarchiadau i’r holl geisiadau a gyrhaeddodd y rhestr fer.

Cyhoeddir yr enillwyr ddydd Gwener, 21 Mehefin 2024 mewn seremoni yn y Neuadd Fawr.

Y Rhestr Fer

Cydweithio Rhyngwladol Eithriadol- Noddir gan Ping Pong Media
ALPHA (Antihydrogen Laser Physics Apparatus)
Porth Data Dementias Platform UK
OSR4Rights a TRUE
Cyfraniad Eithriadol at Genhadaeth Ddinesig (Ymgysylltu â Rhanddeiliaid Rhanbarthol)- Noddir gan The Conversation
Canolfan Gyfreithiol y Plant Cymru
Cymunedau Arloesi'r Economi Gylchol (CEIC)
Tîm Love a Maggot! a'r Athro Yamni Nigam
Effaith Eithriadol Gwyddoniaeth a Thechnoleg Y Tu Hwnt i'r Academia- Noddir gan Development Bank of Wales
DRAGON, yr Athro Nuria Lorenzo-Dus
Yr Athro Mary Gagen
Sefydliad Gwyddorau Perfformio Cymru (WIPS)
Effaith Neilltuol ar Iechyd a Lles- Noddir gan Siemens Healthcare
Comisiwn Bevan
Profiadau Iechyd Ceiswyr Lloches a Ffoaduriaid (HEAR)
Canolfan Efelychu a Dysgu Ymdrochol Prifysgol Abertawe (SUSIM)
Effaith Eithriadol i'r Celfyddydau, Diwylliant a Chymdeithas- Noddir gan Neath Port Talbot Council
Dr Annie Tubadji
Dr Ersin Hussein
Yr Athro Nigel Pollard
Cyfraniad Eithriadol at Siapio Pobl, Diwylliant ac Amgylchedd y Brifysgol- Noddir gan Infonetica
Grŵp CORE
Tîm Canvas y Gyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg
Tîm Data'r Gwasanaethau Ymchwil, Ymgysylltu ac Arloesi (REIS)
Gwobr am Gyfraniad Neilltuol gan Dechnegydd- Noddir gan Prifysgol Abertawe
Ben Harrison
Tîm Technegwyr y Biowyddorau
Tîm Technegwyr y Ganolfan Ymchwil Ddyfrol Gynaliadwy (CSAR)
Goruchwyliaeth Ymchwil Neilltuol- Noddir gan Symbiosis IP
Dr Denis Dennehy
Dr Julia Terry a Dr Ed Lord
Dr Maria Fernandez-Parra
Dr Raoul Van Loon a Dr Hari Arora
Seren y Dyfodol Ymchwil ac Arloesi - Ymchwilydd Gyrfa Gynnar- Noddir gan Bionema Group Ltd
Dr Joe Whittaker
Dr Helen Chadwick
Dr Laura Galante
Seren y Dyfodol Ymchwil ac Arloesi - Myfyriwr Ôl-raddedig- Noddir gan Rockfield Software Ltd
Holly Stokes
James Turner
John Hudson
Sponsor Website