Croeso i gylchgrawn Momentwm

Momentwm yw cylchgrawn ymchwil Prifysgol Abertawe ac mae’n adnodd craidd i roi cipolwg ar yr ymchwil o bwys sy’n cael ei gwneud ym mhob rhan o’r Brifysgol. Fe'i cyhoeddir mewn fformat digidol sawl gwaith y flwyddyn ac mae'n cynnwys y newyddion ymchwil diweddaraf, astudiaethau achos a chyfweliadau ag academyddion Prifysgol Abertawe ar bob cam o'u gyrfa ymchwil.

Gweld y rhifyn diweddaraf o Momentum

Rhifynnau blaenorol

Derbyn Momentwm trwy e-bost

Cadwch y newyddion ymchwil diweddaraf gan Brifysgol Abertawe a derbyn y rhifyn diweddaraf o Momentwm yn uniongyrchol i'ch mewnflwch.

Mae'r cylchlythyr bob chwarter felly byddwch chi'n derbyn pedwar rhifyn y flwyddyn (Gwanwyn/Haf/Hydref/Gaeaf).

Cofrestrwch nawr