Eleni mae Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe yn lansio ei Rhaglen Ysgolion gyntaf wedi’i dylunio i fywiogi ac ysbrydoli disgyblion ledled y wlad trwy archwilio byd syfrdanol arloesedd!

Bydd disgyblion o ysgolion cynradd ac uwchradd ledled Cymru a thu hwnt yn derbyn pecyn adnoddau cyffrous sy'n cynnwys llu o wahanol weithgareddau i'w cyflawni i danio eu diddordeb a'u gwybodaeth a dod yn arloeswyr gwyddoniaeth, a'r peth gorau yw bod y cyfan yn hollol rhad ac am ddim!

Byddant hefyd yn cael cyfle i ymuno â gweithdy rhithwir yn trafod canfyddiadau eu gweithgareddau gydag ymddangosiad gan westeion arbennig!

Ymunwch â ni wrth i ni feithrin chwilfrydedd ac ymgysylltiad disgyblion â gwyddoniaeth!

Mae gweithgareddau eleni wedi'u cynllunio'n benodol ar gyfer disgyblion blwyddyn 5 a 6 ysgolion cynradd a disgyblion blwyddyn 7 ysgolion uwchradd.

Os hoffech gofrestru'ch ysgol i gymryd rhan yn ein prosiect neu os hoffech fwy o wybodaeth, cliciwch isod.

Cyfle Arbennig Ychwanegol!

Fel rhan o Ŵyl Wyddoniaeth Abertawe rydym hefyd wrth ein bodd i allu eich gwahodd i gymryd rhan yn y prosiect partneriaeth cyffrous hwn rhwng Prifysgol Abertawe a Gwobr STEMM Ieuenctid.

Mae'r Wobr STEMM Ieuenctid (YSA) yn wobr sgiliau i gefnogi ac ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf i faes STEMM (gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, mathemateg a meddygaeth). Mae'r YSA yn darparu fframwaith i ychwanegu effaith a mwy o etifeddiaeth i weithgareddau allgymorth STEMM annibynnol wrth adeiladu hyder ac ymdeimlad o gyflawniad.

Rydyn ni wrth ein bodd i allu cynnig aelodaeth wedi'i hariannu'n llawn am flwyddyn i 5 ysgol sy'n cofrestru fel rhan o Raglen Ysgolion Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe (ar sail y cyntaf i'r felin). Bydd sesiynau Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe, ynghyd â phrosiectau allgymorth eraill y mae'r Brifysgol yn eu cynnal trwy gydol y flwyddyn yn darparu cefnogaeth ychwanegol i helpu'ch myfyrwyr i gwblhau'r wobr.

Isod mae fideo sy'n amlinellu buddion ymuno â'r cynllun hwn

Byddwn yn cynnal sesiwn wybodaeth ar sut mae'r wobr hon yn gweithio ar Hydref 6ed am 4.30pm. Os hoffech chi ymuno â hyn, cofrestrwch eich diddordeb fan hyn

Sylwch fod y cynllun dyfarnu hwn ar gael i ddisgyblion ysgolion uwchradd (Blwyddyn 7) yn unig.

Cofrestrwch i gymryd rhan