.

Ar ôl cyflwyno gŵyl ar-lein yn unig y llynedd, rydym yn ôl gyda rhai gwesteion arbennig ac ystod eang o sioeau, sgyrsiau, gweithdai a theithiau - yn fyw mewn person ac ar-lein, mae rhywbeth at ddant pawb!

Bydd yr Ŵyl yn cynnwys dros 30 o ddigwyddiadau byw mewn person ac ar-lein a fydd yn archwilio rhannau pellaf ein planed yn ogystal â ffrwydradau mawr, arddangosiadau ysgytwol, breuddwydion, peiriannau, a rhai o anifeiliaid mwyaf hyll y byd!

Trwy gydol y penwythnos cewch gyfle i fod yn rhan o rai digwyddiadau byw a gweminarau unigryw. Cymerwch gip ar ein cyfarwyddiadau i gael y gorau o'r sesiynau. Os ydych chi'n dal i fod yn ansicr neu'n profi unrhyw faterion technegol, e-bostiwch swanseasciencefestival@swansea.ac.uk

Sut i archebu

Porwch ein map rhyngweithiol ac ymwelwch â'r gwahanol barthau i ddarganfod yr holl bethau cyffrous sydd ar gael!

Pan fyddwch chi'n darganfod digwyddiad yr hoffech chi ei fynychu, cliciwch ‘Archebwch nawr’ a chofrestru'ch manylion. Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer pob digwyddiad yr hoffech ei fynychu.

Os ydych chi'n cofrestru ar gyfer digwyddiad rhithwir, anfonir y ddolen atoch i ymuno â'r digwyddiad (au) y diwrnod cyn y digwyddiad. Ar ôl ei dderbyn bydd angen i chi glicio ar y ddolen i lansio'r sesiwn. Os ydych chi'n cael anawsterau technegol wrth ymuno â'r sesiwn, e-bostiwch swanseasciencefestival@swansea.ac.uk.

Os ydych chi'n cofrestru ar gyfer digwyddiad mewn person, bydd angen i chi gadw'ch tocyn cadarnhau Eventbrite i'w ddangos yn y lleoliad wrth gyrraedd. Os bydd ei angen, anfonir mesurau diogelwch pellach a gofynion lleoliad Covid-19 atoch cyn mynychu.

Zoom

Bydd digwyddiadau rhithwir yr ŵyl yn cael eu cynnal ar Zoom sy’n blatfform cynadledda fideo. Sylwch:

Bydd swyddogaeth fideo mewn rhai digwyddiadau, ond nid mewn eraill. Mewn digwyddiadau lle mae'r camera wedi'i alluogi, mae defnyddio'ch camera yn ddewisol yn unig ac nid yn orfodol. Mae diogelu a lles cyfranogwyr o'r pwys mwyaf a thrwy gofrestru ar gyfer digwyddiadau rydych chi'n cytuno i ddarllen a chadw at Delerau ac Amodau Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe ar gyfer cyfranogwyr.

Ar gyfer y digwyddiadau hynny lle mae swyddogaeth y camera heb ei alluogi, byddwch yn dal i allu rhyngweithio â'r panel trwy'r swyddogaeth Holi ac Ateb wedi'i theipio.

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer pob digwyddiad rhithwir.