O archwilio ein planed a'r bydysawd hysbys, i wneud swigod a chyffwrdd â chymylau. Peidiwch â cholli rhai o brif ddigwyddiadau’r ŵyl eleni, sy'n cynnwys enwau adnabyddus o fyd gwyddoniaeth ac adloniant, yn fyw yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau. Bydd ffrwydradau gan Brainiacs Live a’r Royal Institution yn ogystal â sesiynau chwerthinllyd ac ysgytiol, haciau a chwalu mythau gan Stefan Gates. Ymunwch hefyd â Sioe Deithiol yr Anifeiliaid Hyll i ddathlu ac archwilio bioleg anhygoel creaduriaid mwyaf brawychus byd yr anifeiliaid.

23 Hydref 2021

Hud, Lledrith a Dewiniaeth - Gemau CluedUpp

Hud, Lledrith a Dewiniaeth - Gemau CluedUpp

10am-5pm | Oedran 13+ | Digwyddiad Mewn Person

Cymerwch eich ffyn hud a gwisgwch eich clogynnau, gan fod byd y dewiniaid yn dod i Abertawe! Ymunwch â ni am ddigwyddiad hud a lledrith newydd sbon, hollol swynol sydd yn mynd â'r chwaraewr ar daith ryfeddol a hudol i fyd llawn dewiniaeth ddu, lle bydd timau'r muggles yn cystadlu i ddod o hyd i dystion rhithwir, datrys cliwiau a threchu endidau tywyllaf y deyrnas. Dyma geo-chwarae ar ei orau!

Archebwch nawr
Child wearing goggles doing a science experiment

Pecynnau Gwyddoniaeth Gwych!

Ymgymerwch â'r her o efelychu un o'n harbrofion cyffrous gan ddefnyddio’n pecyn gwyddoniaeth AM DDIM i'w ddefnyddio gartref. Bydd eich Pecyn Gwyddoniaeth Gwych yn cynnwys popeth y mae angen i chi ei ddilyn ynghyd â thiwtorial ar-lein! Casglwch eicn pecyn yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ar 23ain / 24ain Hydref

Archebwch nawr
Sêr y Swigod!

Sêr y Swigod!

10.30-11am & 12.30-1pm | Oedran 2+ | Digwyddiad Mewn Person

Mae Dr Sarah yn dod â’i phecyn swigod i Abertawe! Byddwn yn creu swigod mawr, swigod bach ac yn archwilio siapau a lliwiau.

Archebwch nawr
Gyrrwch eich trên eich hun!

Gyrrwch eich trên eich hun!

Gwahanol amserau – cliciwch ar ‘Archebwch Nawr’ am fwy o wybodaeth | Oedran 8-14 | Digwyddiad Mewn Person

Taith i weithdy llawn hwyl, lle bydd yn rhaid i chi redeg ein model-rheilffordd! Ydych chi erioed wedi meddwl sut mae gyrwyr trenau yn gwybod pryd i stopio neu arafu er mwyn osgoi traffig? Mae yna system gyfrinachol! Dewch i fod yn beiriannydd am y dydd: rheoli cyflymder a chyfeiriadau ein trenau wrth iddyn nhw redeg o amgylch y cledrau.

Archebwch nawr
Freaky Food

Freaky Food

11-11.30am & 1-1.30pm | Pob Oedran | Digwyddiad Mewn Person

Ymunwch â Xplore! i ddarganfod peth o'r wyddoniaeth ryfedd a rhyfeddol y gellir ei harchwilio gan ddefnyddio bwyd. Mae'n sioe sy'n hawdd ei threulio, yn faethlon ac yn berffaith i'r teulu cyfan!

Nodwch: mae’r sioe am 1.00pm trwy gyfrwng y Saesneg yn unig

Archebwch nawr
Ail-ddychmygu Straeon: Gweithdy Adrodd Straeon

Ail-ddychmygu Straeon: Gweithdy Adrodd Straeon

11am-12pm, 1-2pm & 3-4pm | Oedran 8+ | Digwyddiad Mewn Person

Ymunwch â ni ar gyfer gweithdy hynod o greadigol sy’n archwilio eich straeon unigol trwy dynnu lluniau ac adrodd straeon. Cewch gyfle i brofi eich sgiliau creadigol trwy dynnu lluniau o’ch cymeriadau eich hunain a’u gosod yn erbyn ein cefndir Abertawe godidog. Yna, cewch gyfle i ddod â’ch straeon yn fyw!

Archebwch nawr
Y Ffatri Cymylau

Y Ffatri Cymylau

2.30-3pm & 4.30-5pm | Oedran 2+ | Digwyddiad Mewn Person

Ydych chi erioed wedi cyffwrdd neu glywed cwmwl? Ydych chi erioed wedi arogleuo cwmwl mefus? Wel gallwch wneud yn union hyn gyda’r Ffatri Cymylau!

Archebwch nawr
Brainiac yn Fyw!

Brainiac yn Fyw!

4-5pm & 6-7pm | Oedran 6+ | Digwyddiad Mewn Person

Gwisgwch eich sbectol diogelwch! Brainiac yn Fyw! Academi Ditectif, mae'r tîm gwyddoniaeth mwyaf cyfnewidiol a gwych yn cyrraedd am y tro cyntaf yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau!

Archebwch nawr
Yr Her Pasbort Peillio

Yr Her Pasbort Peillio

Byddwch yn beillydd am y dydd! Ewch ar daith o gwmpas ein byd o beillwyr drwy symud o le i le gan gasglu paill a neithdar ble bynnag y gallwch. Ond byddwch yn ofalus, efallai na fydd hi mor hawdd ag rydych chi'n meddwl! Fyddwch chi'n llwyddo i fynd yn ôl i ddiogelwch? Bydd peillwyr yn eich rhyfeddu a'ch syfrdanu, ond mae angen eich cymorth arnom! Dysgwch fwy am yr hyn y gallwch ei wneud i helpu gwenyn ac ieir bach yr haf a mynd â blodau gwyllt adref gyda chi i'w plannu yn eich gardd.

Archebwch nawr

24 Hydref 2021

Sioe Deithiol yr Anifeiliaid Hyll

Sioe Deithiol yr Anifeiliaid Hyll

10.30-11.15am | Oedran 6+ | Digwyddiad Mewn Person

Ymuna â ni wrth inni ddathlu ac archwilio bioleg ryfeddol anifeiliaid mwyaf angenfilaidd y byd - wyddet ti fod madfall fawr â chyrn byr yn saethu gwaed o'i llygaid?!Dysga am yr addasiadau sy'n gwneud yr anifeiliaid hyn yn anhygoel a sut gwnaeth creaduriaid mor erchyll esblygu yn y lle cyntaf!

Archebwch nawr
Gyrrwch eich trên eich hun!

Gyrrwch eich trên eich hun!

Gwahanol amserau – cliciwch ar ‘Archebwch Nawr’ am fwy o wybodaeth | Oedran 8-14 | Digwyddiad Mewn Person

Taith i weithdy llawn hwyl, lle bydd yn rhaid i chi redeg ein model-rheilffordd! Ydych chi erioed wedi meddwl sut mae gyrwyr trenau yn gwybod pryd i stopio neu arafu er mwyn osgoi traffig? Mae yna system gyfrinachol! Dewch i fod yn beiriannydd am y dydd: rheoli cyflymder a chyfeiriadau ein trenau wrth iddyn nhw redeg o amgylch y cledrau.

Archebwch nawr
Modelu Sombïaid!

Modelu Sombïaid!

10.30am - 11.30am, 1.30pm - 2.30pm & 3pm - 4pm | Oedran 10-16 | Digwyddiad Mewn Person

Ydych chi erioed wedi meddwl beth fyddai'n digwydd pe bai firws Zombie yn dechrau lledaenu ledled y wlad? A yw'n bosibl atal y lledaeniad, sut fyddech chi'n rhagweld faint o bobl a allai gael eu heintio a pha fesurau y gallech eu rhoi ar waith i arafu'r ymlediad?

Archebwch nawr
3....2....1...LANSIO!

3....2....1...LANSIO!

Gwahanol amserau – cliciwch ar ‘Archebwch Nawr’ am fwy o wybodaeth | Oedran 5+ | Digwyddiad Mewn Person

Beth am adeiladu a lansio eich roced eich hun! A allwch chi gael y roced i gyrraedd y targed? Beth sy'n digwydd os byddwch yn newid y dyluniad? Yn y gweithdy hwn, byddwch yn darganfod yr atebion i'r cwestiynau hyn a llawer mwy!

Archebwch nawr
Pa mor bell i'r gofod y gallwn ei weld?

Pa mor bell i'r gofod y gallwn ei weld?

11-11.45am, 1-1.45pm & 3-3.45pm | Oedran 7-12 | Digwyddiad Mewn Person

Ymunwch â ni wrth i ni edrych ar rai o'r golygfeydd cosmig mwyaf anhygoel sydd wedi’i dal a mynd â chi ar daith o amgylch yr hyn y gallwch chi ei weld yn awyr y nos o'ch gardd gefn eich hun.

Nodwch: Mae sioeau 11.00am ac 1.00pm trwy gyfrwng y Saenseg yn unig

Archebwch nawr
Edrycha i Fyny!

Edrycha i Fyny!

12.15-1pm | Oedran 6+ | Digwyddiad Mewn Person

Pa blaned yw'r un fwyaf poeth? P'un fyddai'n arnofio ar wyneb pwll nofio? A faint o ofod sydd yn y gofod? Ymuna â ni ar gyfer y sioe fyw hon er mwyn gweld yr arbrofion y gelli di eu hail-greu gartref a dysgu am yr hyn y gelli di ei weld os wyt ti ddim ond yn edrych i fyny!

Archebwch nawr
Mae gennym ni’r Pŵer!

Mae gennym ni’r Pŵer!

2.45-3.30pm | Oedran 7+ | Digwyddiad Mewn Person

Ymunwch â’r Sefydliad Brenhinol clodwiw am sioe sy’n llawn arbrofion a ffrwydradau. Bydd y sioe hon sy’n llawn hwyl a halibalŵ yn eich gwefru’n llawn!

Archebwch nawr
Ynni yn Fyw!

Ynni yn Fyw!

4.30-5.15pm | Oedran 7+ | Digwyddiad Mewn Person

Ymunwch â’r Royal Institution a fydd yn cyflwyno arddangosiadau bywiog gyda thân a fydd yn eich helpu i wybod y gwahaniaeth rhwng egni elastig ac egni disgyrchol, ac yn tanio’ch brwdfrydedd am egni!!

Archebwch nawr

29 Hydref 2021

30 Hydref 2021

Digwyddiad Llawn Rhyfeddod i ddathlu Calan Gaeaf!

Digwyddiad Llawn Rhyfeddod i ddathlu Calan Gaeaf!

1.30-2.15pm | Pob Oedran | Digwyddiad Mewn Person

Archwiliwch yr wyddoniaeth ryfedd y tu ôl i bethau pob dydd wrth i Stefan Gates, Gastronot y BBC, fynd i'r afael â chwestiynau megis Pam na allwch doddi Flake? Beth yw pwrpas bwganod? A oes modd gwneud plasma chwilboeth mewn microdon?

Archebwch nawr
Digwyddiad Gwyddoniaeth Losin i Ddathlu Calan Gaeaf!

Digwyddiad Gwyddoniaeth Losin i Ddathlu Calan Gaeaf!

3.30-4.15pm | Pob Oedran | Digwyddiad Mewn Person

Ymunwch â ni ar gyfer ffrwydradau, diodydd sy'n disgleirio a straeon pryfed cudd yn ein malws melys. Mae'r sioe'n llawn cemeg, bioleg a ffiseg ac mae llawer o arddangosiadau y gallwch roi cynnig arnynt gartref...yn ogystal â rhai na ddylech roi cynnig arnynt gartref o gwbl!

Archebwch nawr