.

Edrychwch isod i ddarganfod beth sydd ymlaen bob dydd yng Ngŵyl Wyddoniaeth Abertawe. Ydych chi wedi gweld rhywbeth rydych chi'n ei hoffi, eisiau mwy o wybodaeth neu'n barod i archebu? Cymerwch gip ar y tudalennau llwyfan, archwiliwch y map, neu cliciwch 'archebwch nawr'

23ain Hydref

Amser DigwyddiadGrŵp OedranLlwyfanArchebwch
10 yb - 5 yb Hud, Lledrith a Dewiniaeth - Gemau CluedUpp Oed 13+

Yr Wŷl Ymylol

Parth Teuluoedd

Archebwch Nawr
10 yb - 11 yb Ymchwilio i'r Byd Anweledig Oed 8+

Yr Wŷl Ymylol

Parth Teuluoedd

Digwyddiad Rhithwir

Archebwch Nawr
10.30 yb Modelu Sombïaid! Oed 10-16 Parth Teuluoedd  Archebwch Nawr
10.30 yb - 11 yb Sêr y Swigod! Oed 2+

Parth Teuluoedd 

Archebwch Nawr
11 yb - 11.30 yb  Freaky Food Pob Oedran

Parth Teuluoedd

Archebwch Nawr
11 yb - 11.45 yb Ti, Fi ac AI Oed 12+ Llwyfan Oriel Science   Archebwch Nawr
11 yb - 12 yh Ail-ddychmygu Straeon: Gweithdy Adrodd Straeon Oed 8+ Parth Teuluoedd  Archebwch Nawr
11.30 yb Modelu Sombïaid! Oed 10-16 Parth Teuluoedd  Archebwch Nawr
12.30 yh - 1 yh Sêr y Swigod! Oed 2+ Parth Teuluoedd  Archebwch Nawr
1 yh - 1.30 yh Freaky Food - Gyfrwng y Saenseg Pob Oedran

Parth Teuluoedd

Archebwch Nawr
1 yh - 1.45 yh Cyfrinachau Mymi Oede 5+

Llwyfan Oriel Science

Parth Teuluoedd

Archebwch Nawr
1 yh - 2 yh Ail-ddychmygu Straeon: Gweithdy Adrodd Straeon Oed 8+ Parth Teuluoedd  Archebwch Nawr
2.30 yh Modelu Sombïaid! Oed 10-16 Parth Teuluoedd  Archebwch Nawr
2.30 yh - 3 yh Y Ffatri Cymylau Oed 2+ Parth Teuluoedd  Archebwch Nawr 
3 yh - 4 yh Ail-ddychmygu Straeon: Gweithdy Adrodd Straeon Oed 8+ Parth Teuluoedd  Archebwch Nawr
4.30 yh - 5 yh Y Ffatri Cymylau Oed 2+ Parth Teuluoedd  Archebwch Nawr
4 yh - 5 yh Brainiac yn Fyw! Oed 6+ Parth Teuluoedd  Archebwch Nawr
6 yh - 7 yh Brainiac yn Fyw! Oed 6+ Parth Teuluoedd  Archebwch Nawr
Trwy’r Dydd 'Symud a Symudiadau' ac 'Arddangosfa Ymateb Prifysgol Abertawe i COVID-19' Pob Oedran Llwyfan Oriel Science   Archebwch Nawr
Gwahanol amserau Gyrrwch eich trên eich hun! Oed 8-14 Parth Teuluoedd  Archebwch Nawr
Unrhywbryd Taith Rhithwir Pob Oedran

Llwyfan Oriel Science

Digwyddiad Rhithwir

Cymerwch daith

 

24ain Hydref

Amser DigwyddiadGrŵp Oedran Llwyfan Archebwch
10.30 yb - 11.15 yb Sioe Deithiol yr Anifeiliaid Hyll Oed 6+

Parth Teuluoedd

Llwyfan yr Amgueddfa

Archebwch Nawr
10.30 yb Modelu Sombïaid! Oed 10 - 16

Parth Teuluoedd

Llwyfan yr Amgueddfa 

Archebwch Nawr
11 yb - 11.45 yb Deunyddiau Dirgel  Oed 9+

Llwyfan Oriel Science

Archebwch Nawr
11 yb - 11.45 yb Pa mor bell i'r gofod y gallwn ei weld? Gyfrwng y Saenseg Oed 7 - 12

Parth Teuluoedd

Llwyfan yr Amgueddfa

Archebwch Nawr
11.20 yb Modelu Sombïaid! Oed 10 - 16

Parth Teuluoedd

Llwyfan yr Amgueddfa

Archebwch Nawr
12.15 yh - 1 yh Edrycha i Fyny! Oed 6+

Parth Teuluoedd

Llwyfan yr Amgueddfa

Archebwch Nawr
12.30 yh - 1.30 yh Hud Ocsigen Oed 12+ Yr Wŷl Ymylol Archebwch Nawr
1 yh - 1.45 yh  Deunyddiau Dirgel Oed 9+

Llwyfan Oriel Science

Parth Teuluoedd

Archebwch Nawr
1 yh - 1.45 yh  Pa mor bell i'r gofod y gallwn ei weld? Gyfrwng y Saenseg Oed 7 - 12

Parth Teuluoedd

Llwyfan yr Amgueddfa 

Archebwch Nawr 
2.30 yh  Modelu Sombïaid! Oed 10-16

Parth Teuluoedd

Llwyfan yr Amgueddfa

Archebwch Nawr
2.45 yh - 3.30 yh  Mae gennym ni’r Pŵer! Oed 7+

Parth Teuluoedd

Llwyfan yr Amgueddfa

Archebwch Nawr
3 yh - 3.45 yh  Pa mor bell i'r gofod y gallwn ei weld? Oed 7 - 12

Parth Teuluoedd

Llwyfan yr Amgueddfa

Archebwch Nawr
3 yh - 4.30 yh Gwyddoniaeth a Chelfyddyd Breuddwydio Oed 16+ Llwyfan Oriel Science Archebwch Nawr
4.30 yh - 5.15 yh Ynni yn Fyw! Oed 7+

Parth Teuluoedd

Llwyfan yr Amgueddfa

Archebwch Nawr
6 yh - 7 yh Yr wyddoniaeth y tu ôl i 'Friends'  Oed 13+ Yr Wŷl Ymylol Archebwch Nawr
7 yh - 8 yh Magl y Ddrych Oed 18+ Yr Wŷl Ymylol Archebwch Nawr
Gwahanol amserau 3....2....1...LANSIO! Oed 5+

Parth Teuluoedd

Llwyfan yr Amgueddfa

Archebwch Nawr
Gwahanol amserau Gyrrwch eich trên eich hun! Oed 8 - 14

Parth Teuluoedd

Llwyfan yr Amgueddfa

Archebwch Nawr
Trwy’r Dydd 'Symud a Symudiadau' ac 'Arddangosfa Ymateb Prifysgol Abertawe i COVID-19' Pob Oedran Yr Wŷl Ymylol Archebwch Nawr
Unrhywbryd Taith Rhithwir Pob Oedran Yr Wŷl Ymylol Archebwch Nawr

 

30ain Hydref

AmserDigwyddiadGrŵp OedranLlwyfan Archebwch
1.30 yh - 2.15 yh Digwyddiad Llawn Rhyfeddod i ddathlu Calan Gaeaf! Pob Oedran 

Parth Teuluoedd

Llwyfan yr Amgueddfa 

Archebwch Nawr
3.30 yh - 4.15 yh Digwyddiad Gwyddoniaeth Losin i Ddathlu Calan Gaeaf! Pob Oedran

Parth Teuluoedd

Llwyfan yr Amgueddfa

Archebwch Nawr