Ysgol y Gyfraith yn Lansio Gradd LLB Newydd yn Swyddogol mewn Partneriaeth â Phrifysgol Forwrol Dalian (DMU)

16 Mehefin 2024

Ysgol y Gyfraith yn Lansio Gradd LLB Newydd yn Swyddogol mewn Partneriaeth â Dalian

Myfyrwyr LLM Technoleg Gyfreithiol yn mwynhau taith addysgol i Lundain

12 Mehefin 2024

Myfyrwyr LLM Technoleg Gyfreithiol yn mwynhau taith addysgol i Lundain

Rownd Derfynol Cystadleuaeth Dadlau mewn Ffug Lys Barn LLM Abertawe wedi'i chynnal yn Kennedys

12 Mehefin 2024

Rownd Derfynol Cystadleuaeth Dadlau mewn Ffug Lys Barn LLM Abertawe wedi'i chynnal yn Kennedys

Academydd o Brifysgol Abertawe i Gyd-arwain Gweithdai Cyfraith Seiber Arloesol

1 Mehefin 2024

Academydd o Brifysgol Abertawe i Gyd-arwain Gweithdai Cyfraith Seiber Arloesol

Ysgol y Gyfraith Abertawe yn cadw ei safle ymhlith y 150 orau yn y byd yn nhabl cynghrair QS

10 Ebrill 2024

Ysgol y Gyfraith Abertawe yn cadw ei safle ymhlith y 150 orau yn y byd yn nhabl cynghrair QS

Llwyddiant mewn Cystadlaethau ar gyfer Myfyrwyr y Gyfraith Abertawe

12 Mawrth 2024

Llwyddiant mewn Cystadlaethau ar gyfer Myfyrwyr y Gyfraith Abertawe

Ymchwil y Sefydliad Cyfraith Morgludiant a Masnach Ryngwladol yn Newyddion Mawr

4 Mawrth 2024

Ymchwil y Sefydliad Cyfraith Morgludiant a Masnach Ryngwladol yn Newyddion Mawr

Llywodraeth Cymru, PureCyber a Phrifysgol Abertawe'n ymuno i greu Partneriaeth Glyfar Newydd

22 Chwefror 2024

Llywodraeth Cymru, PureCyber a Phrifysgol Abertawe'n ymuno i greu Partneriaeth Glyfar Newydd

Cymdeithas y Gyfraith Prifysgol Abertawe'n cael ei henwebu am gyfres o wobrau

15 Chwefror 2024

Cymdeithas y Gyfraith Prifysgol Abertawe'n cael ei henwebu am gyfres o wobrau

Myfyriwr y Gyfraith Abertawe'n rhagori yng Nghystadleuaeth BIUCAC

12 Ionawr 2024

Myfyriwr y Gyfraith Abertawe'n rhagori yng Nghystadleuaeth BIUCAC

Myfyrwyr LLM o Abertawe wedi'u gwahodd i Gynhadledd Achub a Llongddrylliadau yn Llundain

21 Rhagfyr 2023

Myfyrwyr LLM o Abertawe wedi'u gwahodd i Gynhadledd Achub a Llongddrylliadau yn Llundain

Dyfarnu Gwobr Bloomfield i MaryAnn Nnamani

18 Rhagfyr 2023

Dyfarnu Gwobr Bloomfield i MaryAnn Nnamani

Myfyrwyr LLM o Abertawe'n mynd ar daith addysgol i Steamship Mutual yn Llundain

13 Rhagfyr 2023

Myfyrwyr LLM o Abertawe'n mynd ar daith addysgol i Steamship Mutual yn Llundain

Sicrhau rôl ym maes Cyfraith Teulu ar ôl graddio yn y Gyfraith o Trent-Abertawe

7 Rhagfyr 2023

Sicrhau rôl ym maes Cyfraith Teulu ar ôl graddio yn y Gyfraith o Trent-Abertawe

Ysgol y Gyfraith i gynnal Cynhadledd Cymdeithas Athrawon y Gyfraith (yr ALT) 2024

21 Tachwedd 2023

Ysgol y Gyfraith i gynnal Cynhadledd Cymdeithas Athrawon y Gyfraith (yr ALT) 2024

Yr IISTL yn Parhau i Ddatblygu Cysylltiadau â'r Diwydiant

18 Tachwedd 2023

Yr IISTL yn Parhau i Ddatblygu Cysylltiadau â'r Diwydiant

Yr Athro Yvonne McDermott Rees wedi'i hethol yn Feinciwr Academaidd y Deml Fewnol

14 Tachwedd 2023

Yr Athro Yvonne McDermott Rees wedi'i hethol yn Feinciwr Academaidd y Deml Fewnol

Cyn-fyfyrwyr LLM yn dod ynghyd yn Llundain

10 Tachwedd 2023

Cyn-fyfyrwyr LLM yn dod ynghyd yn Llundain

Cyn-fyfyriwr â gradd LLB o Abertawe yn Lansio Ymgyrch Iechyd Meddwl Fyd-eang

26 Hydref 2023

Cyn-fyfyriwr â gradd LLB o Abertawe yn Lansio Ymgyrch Iechyd Meddwl Fyd-eang

Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig yn cydnabod Tech Against Terrorism Europe

26 Hydref 2023

Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig yn cydnabod Tech Against Terrorism Europe

Clinig y Gyfraith Abertawe yn Lansio Clinig Anafiadau Personol mewn partneriaeth â Hodge, Jones ac Allen

16 Hydref 2023

Clinig y Gyfraith Abertawe yn Lansio Clinig Anafiadau Personol

Un o gyn-fyfyrwyr Ysgol y Gyfraith yn tyngu llw fel Barnwr yn Nigeria

10 Hydref 2023

Un o gyn-fyfyrwyr Ysgol y Gyfraith yn tyngu llw fel Barnwr yn Nigeria

Prosiect TRUE yn cynnal ffug dreial nodedig i brofi ymddiriedaeth rheithwyr mewn tystiolaeth a grëir gan ddefnyddwyr

6 Hydref 2023

Prosiect TRUE yn cynnal ffug dreial nodedig i brofi ymddiriedaeth rheithwyr mewn tystiolaeth a grëir

Yr IISTL yn arwain y ffordd ym maes Technoleg a Chyfraith Fasnachol

29 Medi 2023

Yr IISTL yn arwain y ffordd ym maes Technoleg a Chyfraith Fasnachol

IISTL yn ymuno â BIMCO yn ystod Wythnos Morgludiant Ryngwladol Llundain

15 Medi 2023

IISTL yn ymuno â BIMCO yn ystod Wythnos Morgludiant Ryngwladol Llundain

Cynhadledd Nodedig wedi’i Chynnal gan y Sefydliad Cyfraith Morgludiant a Masnach Ryngwladol

8 Medi 2023

Cynhadledd Nodedig wedi’i Chynnal gan y Sefydliad Cyfraith Morgludiant a Masnach Ryngwladol

Cydnabod Llwyddiant Myfyrwyr ar Lefel LLM

16 Awst 2023

Cydnabod Llwyddiant Myfyrwyr ar Lefel LLM

Cymru: Arweinydd byd-eang ym maes Technoleg Gyfreithiol?

14 Awst 2023

Cymru: Arweinydd byd-eang ym maes Technoleg Gyfreithiol?

Labordy Arloesi Cyfreithiol Cymru'n myfyrio ar bedair blynedd lwyddiannus

7 Awst 2023

Labordy Arloesi Cyfreithiol Cymru'n myfyrio ar bedair blynedd lwyddiannus

Enillwyr Gwobr Stephenson Harwood yn cael eu Cyhoeddi

7 Awst 2023

Enillwyr Gwobr Stephenson Harwood yn cael eu Cyhoeddi

Layesh yn Ennill Gwobr Kennedys

31 Gorffennaf 2023

Layesh yn Ennill Gwobr Kennedys

Cyhoeddi Enillwyr Gwobrau HFW ar gyfer 2023

27 Gorffennaf 2023

Cyhoeddi Enillwyr Gwobrau HFW ar gyfer 2023

Abertawe'n cynnal IMLAM 2023

24 Gorffennaf 2023

Abertawe'n cynnal IMLAM 2023

Vishesh yn Ennill Gwobr Hannaford Turner LLP

7 Gorffennaf 2023

Vishesh yn Ennill Gwobr Hannaford Turner LLP

Ysgol y Gyfraith yn cyflawni'r perfformiad gorau erioed yn Nhablau Prifysgolion y Byd QS fesul Pwnc

29 Mehefin 2023

Ysgol y Gyfraith yn cyflawni'r perfformiad gorau erioed yn Nhablau Prifysgolion y Byd QS fesul Pwnc

Prosiect Yswiriant Seiber yn Trafod Canfyddiadau ym Mhrifddinas Cymru

29 Mehefin 2023

Prosiect Yswiriant Seiber yn Trafod Canfyddiadau ym Mhrifddinas Cymru

Mentrau Cyflogadwyedd IISTL yn parhau drwy'r Haf

16 Mehefin 2023

Mentrau Cyflogadwyedd IISTL yn parhau drwy'r Haf

Cynnal Cystadleuaeth Dadlau mewn Ffug lys Barn LLM Abertawe ar y cyd â Kennedys a Quadrant Chambers

9 Mehefin 2023

Cynnal Cystadleuaeth Dadlau mewn Ffug lys Barn LLM Abertawe ar y cyd â Kennedys a Quadrant Chambers

Cystadleuaeth Cyber 9/12 yn Arwain at Ddyfodol Disglair i Laurence

4 Mehefin 2023

Cystadleuaeth Cyber 9/12 yn Arwain at Ddyfodol Disglair i Laurence

Yr IISTL yn Cynnal Gweithdy Llwyddiannus a Ariannwyd gan yr SLS

4 Mehefin 2023

Yr IISTL yn Cynnal Gweithdy Llwyddiannus a Ariannwyd gan yr SLS

Prif Weinidog Seland Newydd yn Penodi’r Gwir Anrhydeddus Jacinda Arden yn Gennad Arbennig ar gyfer Galwad Christchurch

24 Ebrill 2023

Seland Newydd yn Penodi’r Jacinda Arden yn Gennad Arbennig ar gyfer Gyfer Galwad Christchurch

IISTL yn Rhan o Ddigwyddiad Pennu Agenda

21 Ebrill 2023

IISTL yn Rhan o Ddigwyddiad Pennu Agenda

Y Sefydliad Cyfraith Llongau a Masnach Ryngwladol (IISTL) yn helpu i gynnal ymryson morwrol mwyaf blaenllaw India

4 Ebrill 2023

IISTL yn helpu i gynnal ymryson morwrol mwyaf blaenllaw India

Aelodau CYTREC mewn cynhadledd bwysig am wrthderfysgaeth ym Mhencadlys Europol

20 Mawrth 2023

Aelodau CYTREC mewn cynhadledd bwysig am wrthderfysgaeth ym Mhencadlys Europol

Tîm Abertawe yn serennu yng nghystadleuaeth Cyber 9/12

10 Mawrth 2023

Tîm Abertawe yn serennu yng nghystadleuaeth Cyber 9/12

Lansio prosiect i Hybu Ymwybyddiaeth o Ddeddfwriaeth Newydd ynghylch Cynnwys Terfysgol ymhlith Darparwyr Gwasanaethau Lletya Ar-lein

2 Mawrth 2023

Lansio prosiect i Hybu Ymwybyddiaeth o Ddeddfwriaeth Newydd ynghylch Cynnwys Terfysgol

Tîm o fyfyrwyr Abertawe yn cyrraedd Rowndiau Terfynol Cystadleuaeth Seiber 9/12

18 Ionawr 2023

Tîm o fyfyrwyr Abertawe yn cyrraedd Rowndiau Terfynol Cystadleuaeth Seiber 9/12