Cystadlaethau 2018/19

Yn 2018-2019, cystadlodd Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton mewn saith cystadleuaeth allanol, gyda’r myfyrwyr canlynol yn cynrychioli Ysgol y Gyfraith:

 • Cystadleuaeth Dadlau mewn Ffug Lys Oxford University Press - Lawrence Thomas a Cal Reid-Hutchings
 • Cystadleuaeth Dadlau mewn Ffug Lys Barn English Speakers Union - Venus Graves ac Yusuf Ali
 • Cystadleuaeth Dadlau mewn Ffug Lys Barn Landmark Chambers Property - Hannah Hutchison a Varaidzo Kamhunga
 • Cystadleuaeth Dadlau mewn Ffug Lys Barn Adolygiad Barnwrol Landmark Chambers - Chris Brain a Saira Jawaid
 • Llysddadleuwr y Flwyddyn BPP - Meryl Hanmer, Caryl Thomas, Rhys Allen, Lewis Morgan
 • Cystadleuaeth Ffug Achos Llys Prifysgol Surrey - Caryl Thomas, Rhys Allen, Chris Brain, Louis Elliott
 • Cystadleuaeth Cyfweld â Chleient - Caryl Thomas, Meryl Hanmer
 • Cystadleuaeth Negodi - Lawrence Thomas George Gordsziejewicz, Justine Mears, Josh Creutzberg
 • Cystadleuaeth Gyfryngu - Yusuf Ali, Josh Creutzberg, Cal Reid-Hutchings
 • Cystadleuaeth Dadlau Cyfraith Feddygol - Rohan Ghosal, Abigain Rainey, Jodie Mellberg, Danielle Fisher
 • Cystadleuaeth Dadlau mewn Ffug Lys Barn Cyfraith Feddygol - Louise Lynch, Hollie Bishop

CYFLAWNIADAU NODEDIG

Roedd y canlynol yn gyflawniadau arbennig o nodedig dros y flwyddyn:

 • Cyrhaeddodd Hannah a Varaidzo rownd gogynderfynol Cystadleuaeth Dadlau mewn Ffug Lys Barn Eiddo Landmark Chambers
 • Enillodd y tîm Llysddadleuwyr y Flwyddyn Cystadleuaeth Rhanbarth y De a Chymru
 • Cyrhaeddodd Caryl Thomas Lwyfan Cenedlaethol y Gystadleuaeth Llysddadleuwyr y Flwyddyn BPP
 • Enillodd Caryl, Rhys, Chris a Louis Gystadleuaeth Ffug Achos Llys Prifysgol Surrey
 • Daeth Yusuf, Josh a Cal yn bedwerydd yn y Gystadleuaeth Cyfryngu Genedlaethol
 • Dyfarnwyd y wobr Prif Ddadleuwyr Unigol i Rohan yn y Gystadleuaeth Dadlau mewn Ffug Lys Barn Cyfraith Feddygol
 • Enillodd Caryl a Meryl y Gystadleuaeth Cyfweld â Chleient rhanbarth y De-orllewin, a daethant yn bedwerydd yn y Gystadleuaeth Genedlaethol

Llongyfarchiadau i bob un o’n myfyrwyr a gymerodd ran!