Dyfarniadau a Chydnabyddiaeth Clinig y Gyfraith Abertawe

Mae Clinig y Gyfraith Abertawe'n fenter arobryn, sydd wedi ennill nifer o wobrau dros y blynyddoedd diweddar - rhagor o wybodaeth isod.

Gwobr 2020 LawWorks Cymru

LawWorks logo

'Cyfraniad Gorau gan Dîm o Fyfyrwyr'

Gwobrau LawWorks a’r Twrnai Cyffredinol am Waith Pro Bono gan Fyfyrwyr 2019

LawWorks logo

'Gwobr LawWorks Cymru'

Gwobrau Pro Bono LawWorks

LawWorks logo

Achrediad ‘Safon Ansawdd Cyngor’

AQS logo

Aelodaeth Gyflawn o Rwydwaith Cyngor Cymru

Advice Network Wales logo

Mae Clinig wedi cael ei achredu gan Swyddfa'r Comisiynydd Safonau Mewnfudo

i roi cyngor ar fewnfudo, lloches a diogelwch ar Lefel Un

OISC logo