Ailystyried addysg ac ymarfer cyfreithiol

Mae'r Ganolfan ar gyfer Arloesi ac Entrepreneuriaeth yn y Gyfraith yn ymateb i heriau a chyfleoedd sy'n datblygu o ganlyniad i natur newidiol darparu gwasanaethau cyfreithiol, gan gynnwys effeithiau technolegau newydd megis deallusrwydd artiffisial a Blockchain, a phlatfformau digidol sy'n cefnogi mynediad i gyfiawnder.

Mae'r Ganolfan yn canolbwyntio ar ailystyried natur addysg ac ymarfer cyfreithiol, a hyrwyddo caffael sgiliau lefel uchel sy'n gysylltiedig ag ymarfer cyfreithiol a ysgogir gan dechnoleg. Mae'r Ganolfan hefyd yn ymdrechu i ddarparu amgylchedd lle caiff entrepreneuriaid "Technoleg Gyfreithiol" eu cefnogi i wireddu eu syniadau; i greu cynhyrchion a gwasanaethau newydd; ac i fanteisio ar dechnoleg er mwyn ysgogi arloesi ym maes mynediad i gyfiawnder.

Sefydlwyd y Ganolfan ym mis Awst 2017, a rhagwelir y bydd yn cyflawni nifer o fentrau, gan gynnwys

  • Cwricwlwm estynedig i israddedigion ac uwchraddedigion
  • Hyfforddiant mewn codio i fyfyrwyr y Gyfraith
  • Clinig y Gyfraith ar gyfer mentrau technoleg newydd
  • Digwyddiadau rhwydweithio technoleg y Gyfraith
  • Datblygiad Proffesiynol Parhaus a hyfforddiant
  • Digwyddiadau hacio, sesiynau hyfforddi dwys a mynediad i gyllid sbarduno
  • Rhaglenni entrepreneuriaeth ac arweinyddiaeth 

Graddau ymchwil

Mae'r Ganolfan yn croesawu ymholiadau gan ddarpar fyfyrwyr PhD. Darganfyddwch fwy.