Gweithgareddau'r ganolfan troseddeg a chyfiawnder troseddol

Mae'r Ganolfan yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau a gweithgareddau yn ystod y tymor i gyfrannu at amgylchedd academaidd bywiog yn Ysgol y Gyfraith.  Mae'n rhain yn cynnwys seminarau ymchwil, trafodaethau panel, grwpiau adborth a siaradwyr gwadd. Rydym yn annog cyfleoedd i aelodau'r ganolfan gyflwyno eu hymchwil newydd neu gyhoeddiadau drafft yn benodol i'r aelodaeth ehangach mewn sesiynau gweithdai ar gyfer adborth a thrafodaeth.

Y Prosiect Myfyrwyr sy’n Weithwyr Rhyw

Y Prosiect Myfyrwyr sy’n Weithwyr Rhyw logo
Y defnydd o sylweddau seicoweithredol newydd
Mae'r Ganolfan Cyfiawnder Troseddol a Throseddeg yn cynnal rhaglen o seminarau r
Dysgu gan oedolion sydd wedi goroesi trais rhywiol

TERFYSGAETH A'R CYFRYNGAU CYMDEITHASOL 2019

FIDEO YSGOL Y GYFRAITH

SYMPOSIWM CYFIAWNDER IEUENCTID

TAITH MAES TROSEDDEG

MA MEWN CYFIAWNDER TROSEDDOL A THROSEDDEG GYMHWYSOL YM MHRIFYSGOL ABERTAWE

BSC MEWN TROSEDDEG A CHYFIAWNDER TROSEDDOL YM MHRIFYSGOL ABERTAWE