Cyhoeddiadau gan aelodau'r ganolfan troseddu a chyfiawnder troseddol

Mae gwaith aelodau'r Ganolfan Troseddu a Chyfiawnder Troseddol ar flaen y gad ymchwil mewn meysydd amrywiol. Mae ein haelodau wedi ysgrifennu llyfrau academaidd, wedi adolygu erthyglau academyddion eraill mewn cyfnodolion blaenllaw yn ogystal ag adroddiadau, blogiau a phapurau cynhadledd. Ceir rhestr gyflawn o'n cyhoeddiadau isod.

Mae nifer o'r eitemau hyn ar gael yn hwylus ar sail mynediad agored o'n cronfa sefydliadol. Gwiriwch y rhestr isod neu ewch i dudalen broffil yr awdur.

CYHOEDDIADAU AELODAU'R GANOLFAN TROSEDDU A CHYFIAWNDER TROSEDDOL