Croeso i'r Clasuron, Hanes yr Henfyd ac Eifftoleg

Rydym yn angerddol am yr hen Roeg, yr hen Rufain a'r hen Aifft, ac rydym am rannu ein hymchwil a'n gwybodaeth gyda chi!

Rydym yn gymuned glós, a'n nod yw ysbrydoli dysgu am ieithoedd a diwylliannau anghysbell a rhoi bywyd iddynt. Mae ein haddysgu o ansawdd uchel yn ceisio datblygu ac annog sgiliau beirniadol, ymchwil a rhyngbersonol ein myfyrwyr.

Rydym yn ymfalchïo mewn meithrin syniadau a helpu myfyrwyr i dyfu, yn yr ystafell ddosbarth a'r tu allan iddi: drwy gyflwyniadau grŵp, lleoliadau addysgu ac amgueddfa, teithiau maes, blogiau, cyhoeddiadau myfyrwyr, a dylunio gwefan.

Rydym yn gwbl ymrwymedig i ymgysylltu â’r cyhoedd gydag amgueddfeydd, cyrff treftadaeth ac ysgolion. Mae ein myfyrwyr yn elwa o'n cysylltiadau â sefydliadau o'r fath a'r ffyrdd rydym yn eu paratoi ar gyfer y gweithle drwy annog creadigrwydd ac arloesi, gan arwain drwy esiampl ein hymchwil. Mae ein myfyrwyr wedi'u cyflogi mewn ystod eang o wahanol feysydd.

Sylw ar

Y Ganolfan Eifftaidd