Symbolau hygyrchedd sy'n cynnwys byddar, dall a chadair olwyn

Hygyrchedd ym Mhrifysgol Abertawe

Rydym ni eisiau i gymaint o bobl ag sy'n bosibl gyrraedd ein gwasanaethau, deimlo fel bod croeso iddynt a chael profiad gwerth chweil. Rydym wedi creu datganiad sy'n esbonio y math o brofiad y gallwch chi ddisgwyl wrth ddefnyddio'n gwefan.

Darllen y Datganiad Hygyrchedd

Ydych chi'n cael trafferth cael mynediad at ein gwefan neu eisiau cofnodi problem?

E-bostiwch ni ar: web-accessibility@abertawe.ac.uk