Safle a pherfformiad gorau mewn cynghreiriau domestig

Mae tablau cynghrair domestig yn mesur perfformiad prifysgolion ar draws dangosyddion amrywiol megis bodlonrwydd myfyrwyr, canlyniadau graddedigion, ansawdd ymchwil a gwariant prifysgolion. 

TablSafleNifer y Sefydliadau yn y TablSafle 3 blynedd yn ôl
The Guardian University Guide 2024 25 122 24
The Times Good University Guide 2024 41 132 39
The Complete University Guide 2025 39 130 29

Metrigau Perfformiad Gorau

MetrigSafle ymysg y Sefydliadau sy’n Perfformio OrauTabl/Ffynhonnell

Boddhad Cyffredinol Myfyrwyr

15fed StudentCrowd University Awards 2022
Boddhad â’r Addysgu 37ed Guardian University Guide 2024
Rhagolygon Gyrfa 35ed Guardian University Guide 2024
Sgôr Ymchwil 46ain Times Good University Guide 2024

*Yn seiliedig ar y rhestr o 132 o sefydliadau sy’n ymddangos yn y Times Good University Guide 2024.

Cynghreiriau Rhyngwladol

Mae tablau cynghrair rhyngwladol yn mesur perfformiad prifysgolion ar draws metrigau amrywiol megis enw da’r sefydliad, cyfeiriadau a phroffil rhyngwladol. Mae Prifysgol Abertawe wedi cyrraedd ei safle uchaf erioed yn nhabl cynghrair The Times Higher Education World University Rankings. Erbyn hyn mae’r Brifysgol yn un o 300 o sefydliadau elît uchaf y byd.

TablSafleNifer y Sefydliadau yn y Tabl
THE World University Rankings 2024 251 - 300 >1600
QS World University Rankings 2025 298 1503
Academic Ranking of World Universities 2021 401-500 1000

Metrigau Perfformiad Gorau

MetrigSafle Uchaf y Sefydliad o ran PerfformiadTabl
Ansawdd Ymchwil 129 THE World Rankings University 2024
Rhagolygon Rhyngwladol 132 THE Wolrd Rankings University 2024
Myfyrwyr Rhyngwladol 249 QS World Rankings University 2025
Cyfadran Ryngwladol 277 QS World Rankings University 2025
Rhwydwaith Ymchwil Rhyngwladol 286 QS World Rankings University 2025
Cynaliadwyedd 80 QS World Rankings University 2025

 

Trosolwg Pwnc

Yn ogystal â’i pherfformiad cryf ar lefel y Brifysgol gyfan, mae Abertawe wedi cipio safle da ar gyfer nifer o bynciau ar draws y tablau cynghrair domestig a rhyngwladol.

Safleoedd Effaith Times Higher Education 2024

Mae Safleoedd Effaith Times Higher Education yn asesu prifysgolion ledled y byd yn erbyn Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig.

Cyflwynodd Prifysgol Abertawe i 6 o'r 17 nod a chafodd ei rhestru ym mhob un o'r 6 o gategorïau.  

Safle Cyffredinol yn y Byd: 65

NDC 3: Iechyd Da a Lles Gydol Oes: 40

NDC 11: Dinasoedd a Chymunedau Cynaliadwy: 49

NDC 12: Treuliant a Chynhyrchu Cyfrifol: 9

NDC 15: Bywyd ar y Tir: 19

NDC 16: Heddwch, Cyfiawnder a Sefydliadau Cryf: 26

NDC 17: Partneriaethau ar gyfer y nodau: 101-200