Mae arbenigedd a sgiliau Prifysgol Abertawe mewn nifer o feysydd wedi cael eu cydnabod gan wobrau yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae crynodeb o'r holl wobrau y mae Abertawe wedi eu hennill ac wedi cael eu rhoi ar y rhestr fer wedi'i gynnwys yn ôl blwyddyn isod.

2025

2024

2023

Rhestr Fer

2022

Rhestr Fer

2021

Rhestr Fer

Gwobrau HEIST 2021

Defnydd Gorau o Gynnwys, Cymdeithasol neu Ddigidol (Come Find Space) – Aur

Tîm Marchnata’r Flwyddyn – Arian

Ymgyrch Ymgysylltu Cymunedol/Busnes Orau (cynllun gwobrwyon Santander) - Efydd

Gweld yr holl ganlyniadau. 

Edrychwch ar ein Gwobrau fesul blwyddyn