Yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014, cyflawnodd Prifysgol Abertawe ei huchelgais i ddod yn y 30 sefydliad ymchwil gorau'r DU.

Ein safle REF o 26ain oedd y “naid fwyaf ymhlith sefydliadau ymchwil-ddwys”, yn ôl y Times Higher Education. Nawr, gan fod y brifysgol yn ei blwyddyn canmlwyddiant yn 2020, mae gennym nodau newydd. Maent i:

  • Parhewch â'n cynlluniau ehangu uchelgeisiol
  • Ymestyn ein cyrhaeddiad byd-eang; a
  • Symud yn nes at ddod yn un o 200 prifysgol orau'r byd.

Yn REF 2014* rhoddwyd ansawdd ymchwil Abertawe ar yr un lefel, neu'n well, â chwe phrifysgol Grŵp Russell. Roeddem hefyd yn yr 22ain safle am effaith yr ymchwil honno.

Er mwyn cyflawni hyn roeddem wedi dyblu ein hymchwilwyr academaidd sy'n arwain y byd dros y chwe blynedd flaenorol, rhywbeth sydd wedi bod yn ganolog i'r addysgu a'r profiad myfyrwyr ysgogol a chyfoethog a ddarparwyd yn Abertawe. Ond nid yw'n stopio yno.

Dyblodd y gallu ymchwil ac addysgu pan agorodd Campws y Bae gwyddoniaeth ac arloesi yn 2015. Ac yn 2018 agorodd y Ffowndri Chyfrifiadol £31 miliwn, gan gartrefu mwy na 150 o ymchwilwyr gwyddoniaeth gyfrifiadurol.

Disgrifiodd Prif Weinidog Cymru ar y pryd, Carwyn Jones, y Ffowndri “fel man disglair ar gyfer cydweithredu arloesol ag ymchwilwyr a diwydiant, gan ddenu cyllid ymchwil pellach a sefydlu Cymru fel canolfan fyd-eang ar gyfer gwyddoniaeth gyfrifiadurol ac arloesi”.

Sefydlwyd Prifysgol Abertawe gan ddiwydiant ym 1920 i gyflawni ar gyfer diwydiant felly rydym wedi bod yn adnabyddus ers amser maith am ein hymchwil Gwyddoniaeth a Pheirianneg ond nawr rydym ymhlith arweinwyr y DU ar gyfer y Celfyddydau a'r Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol. Rydym yn arwain Cymru mewn meysydd ymchwil sy'n hanfodol i dwf economaidd a lles y boblogaeth gan gynnwys Gwyddorau Amgylcheddol, Meddygaeth a Gwaith Cymdeithasol.

I gydnabod pwysigrwydd y Brifysgol i Ddinas-ranbarth Bae Abertawe, rydym ni a Chyngor Abertawe wedi addo gweithio'n agosach i greu mwy o swyddi, gwella addysg a hyrwyddo diwylliant o fenter ac arloesedd.

*Mae REF 2014 yn cwmpasu'r cyfnod 2014 tan 2021