Cymerwch ran mewn digwyddiadau, gweithgareddau a mentrau â chynaliadwyedd.

Ym Mhrifysgol Abertawe, rydym yn cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr, staff a’r gymuned leol gymryd rhan yn ein gwaith i wella arferion ar draws ein campysau ac i barhau i arwain y ffordd o ran datblygu dyfodol mwy cynaliadwy i bawb. Rydym yn cynnal gweithgorau rheolaidd drwy gydol y flwyddyn ar amrywiaeth o bynciau cynaliadwyedd, gan gynnwys rheoli carbon, Masnach Deg a rheoli amgylcheddol a gwastraff. Os hoffech fod yn rhan o lywio cynaliadwyedd yn y Brifysgol, cofrestrwch drwy’r ddolen isod.

Cewch y cyfle perffaith i gwrdd â phobl eraill, gwella eich cyflogadwyedd a meithrin eich dealltwriaeth o’r materion llosg cyfredol trwy ddod i un o’n digwyddiadau.

Rydyn ni’n dilyn holl gyngor a chanllawiau perthnasol y llywodraeth yn ystod ein digwyddiadau ar y campws a gofynnir i chi wneud yr un peth. Mae cyngor a chanllawiau pellach ar gael ar ein tudalen Eventbrite. Parhewch i ddarllen er mwyn dysgu sut gallwch chi gymryd rhan a chofrestru ar gyfer digwyddiadau. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am unrhyw un o'r digwyddiadau a restrir isod, cysylltwch â ni.

Digwyddiadau a gweithgareddau cynaliadwyedd sydd ar y gweill

Yn ogystal â’n digwyddiadau isod, gallwch chi hefyd gymryd rhan mewn digwyddiadau cynaliadwyedd a digwyddiadau sy’n ymwneud â’r amgylchedd trwy Wirfoddoli MyfyrwyrStaff Discovery,  Cymdeithas Cadwraeth Ecoleg Undeb y Myfyrwyr a Chymdeithas Coed Undeb y Myfyrwyr  

DigwyddiadDyddiadAmserLleoliadAr agor iMwy o wybodaeth
Bydd Wych, Ailgylcha 14/12/20 - 05/01/20 N/B

Prifysgol Abertawe a Chymru gyfan

Myfyrwyr, staff a'r cyhoedd

 Daliwch ati gyda'r ymdrech nerthol y Nadolig hwn i helpu i gael Cymru i rif 1! Darganfyddwch sut y gallwch chi fod yn ailgylchwr nerthol yma.

 

Gwobr Cynaliadwyedd

Mae ein Gwobr Cynaliadwyedd ar gael i unrhyw fyfyriwr, o unrhyw bwnc, mewn unrhyw flwyddyn o’i radd!

Caiff ei chydnabod yn ffurfiol ochr yn ochr â’ch gradd, ac mae hyd yn oed yn cyfrannu at eich Adroddiad Cyflawni Addysg Uwch (HEAR).

Cofrestrwch drwy greu Cyfrif Pebble Pad trwy Canvas.