Sayed Husain

Sayed Husain

Llwybr Cyfrifeg a Chyllid

O ble rydych chi'n dod yn wreiddiol? Bahrain

Beth byddwch chi'n ei astudio ym Mhrifysgol Abertawe? BSc (Anrhydedd) Cyfrifeg a Chyllid

Pam wnaethoch chi ddewis astudio yn Abertawe?

Ar wahân i'r addysg o'r radd flaenaf a gynigir ym Mhrifysgol Abertawe, fy hoff beth yw gallu cwrdd â phobl newydd a dysgu am ddiwylliannau gwahanol.

Hoff beth am astudio yn y Coleg/Abertawe?

Mae dosbarthiadau llai a llawer o ryngweithio â myfyrwyr eraill a staff wedi fy helpu i ennill gradd Dosbarth Cyntaf.

Pa gyngor byddech chi'n ei roi i fyfyrwyr newydd sy'n dod i Abertawe/y DU?

Mae llawer o bethau i roi cynnig arnynt yn Abertawe felly achubwch ar y cyfle.

Y peth gorau am Abertawe? Y bywyd nos!

 

Soundarya Shreyasi

Soundarya Shreyasi

Llwybr Gwyddoniaeth

O ble rydych chi'n dod yn wreiddiol? India

Beth byddwch chi'n ei astudio ym Mhrifysgol Abertawe? BSc (Anrhydedd) Sŵoleg

Pam wnaethoch chi ddewis astudio yn Abertawe?

Pan ddechreuodd y broses gwneud cais, dechreuais i wneud llawer o ymchwil a'r lle hwn sy'n cynnig popeth; tywydd gwych, traethau a phrifysgol wych.

Hoff beth am astudio yn y Coleg/Abertawe?

Staff cyfeillgar a chymwynasgar a ffordd fodern ond traddodiadol o addysgu.

Pa gyngor byddech chi'n ei roi i fyfyrwyr newydd sy'n dod i Abertawe/y DU?

Pan fyddwch yn cyrraedd, mae'r Coleg yn trefnu popeth. Mae'n lle diogel iawn i fyw ynddo, ac mae'r gost o fyw llawer yn is nac mewn gwledydd eraill felly gallwch chi arbed llawer o arian.

Disgrifiwch Abertawe mewn pum gair. Cartref oddi cartref go iawn!

Y peth gorau am Abertawe?

Doeddwn i byth yn meddwl y byddwn i'n syrthio mewn cariad â'r lle hwn a theimlo fel hyn am fy astudiaethau. Rwy’n ysu am barhau ar y daith hon nes graddio gyda'r ffrindiau gwych rwyf wedi cwrdd â nhw ar hyd y daith. Mae fy athrawon mor wych ac yn amyneddgar iawn gyda ni. Diolch yn fawr iawn i bawb.

Llwybr Rheoli Busnes ac Economeg

O ble rydych chi'n dod yn wreiddiol? Mecsico

Beth byddwch chi'n ei astudio ym Mhrifysgol Abertawe? BSc Rheoli Busnes (Marchnata).

Cynlluniau ar gyfer y dyfodol? Bod yn Brif-olygydd Vogue neu Elle America Ladin a meddu ar fy llinell bersonol o ddillad.

Hoff beth am astudio yn y Coleg/Abertawe? Rwy'n dwlu ar y staff. Maent yn bobl gefnogol a charedig iawn.

Y peth gorau am Abertawe? Mae'r marina yn lle diogel a hyfryd i fyw, gyda phobl hyfryd!