EICH CARTREF ODDI CARTREF

Lleolir ein hadeilad academaidd newydd sbon ar Gampws y Bae Prifysgol Abertawe, gan eich galluogi chi i integreiddio'n llawn â'r Brifysgol drwy weithgareddau academaidd a chymdeithasol. Yn ein hadeilad, mae 18 o ystafelloedd addysgu pwrpasol a gynlluniwyd yn benodol ar gyfer ein harddull addysgu grwpiau llai yn ogystal â labordai cyfrifiaduron a mannau astudio a gynlluniwyd yn benodol ar gyfer ein harddull addysgu grwpiau llai.

Mae ganddo hefyd le ar gyfer gweithgareddau cymdeithasol a diwylliannol, ac mae bellach yn ganolbwynt y gymuned ddysgu ar Gampws y Bae. Rydym yn gyffrous iawn i rannu lluniau o'n hadeilad gyda chi isod ac yn fwy cyffrous byth am y posibilrwydd ohonoch chi'n dod yma!

Yn ogystal, mae gennym ni breswylfa newydd sbon ar y campws gerllaw, sy'n cynnig 411 o ystafelloedd en-suite wedi'u neilltuo i fyfyrwyr y Coleg.  Fel neuaddau newydd sbon eraill y Brifysgol, mae fflatiau sy'n cynnwys 6 i 11 o ystafelloedd gwely gydag ystafell gyffredin â seddau meddal, teledu sgrîn fawr a chegin gyda chypyrddau digonol i'r holl breswylwyr.  Rhagor o fanylion ar y dudalen llety.

TU BLAEN YR ADEILAD ACADEMAIDD

TU BLAEN YR ADEILAD ACADEMAIDD

ATRIWM YR ADEILAD ACADEMAIDD

ATRIWM YR ADEILAD ACADEMAIDD

ARDAL GOFFI YR ADEILAD ACADEMAIDD

ARDAL GOFFI YR ADEILAD ACADEMAIDD

TU CEFN YR ADEILAD ACADEMAIDD

TU CEFN YR ADEILAD ACADEMAIDD

CAMPWS GLAN MÔR

CAMPWS GLAN MÔR

ARDAL ASTUDIO'R ADEILAD ACADEMAIDD

ARDAL ASTUDIO'R ADEILAD ACADEMAIDD

NEUADDAU PRESWYL ROD JONES

NEUADDAU PRESWYL ROD JONES

CEGIN A RENNIR YN NEUADD ROD JONES

CEGIN A RENNIR YN NEUADD ROD JONES