Dilynwch eich angerdd

P'un a wnaethoch chi ddim mynd i mewn i Feddygaeth y tro cyntaf, heb benderfynu a ydych yn dymuno ymgymryd â meddygaeth, neu os oes gennych angerdd dros Wyddoniaeth rydych am ei puro'n gyntaf, mae ein Llwybrau at Feddygaeth yn cynnig y ffit perffaith i chi.

Cyfweliad meddyginiaeth warantedig 

Bydd UCAS yn ei gwneud yn ofynnol i chi fel Ymgeisydd Meddygaeth israddedig ddewis 5ed dewis nad yw'n Feddygaeth ar eich cais. Mae ein Llwybrau at Feddygaeth wedi'u cynllunio'n benodol i lenwi'r slot 5ed dewis gyda gradd a fydd yn eich helpu i gyflawni eich uchelgais i astudio Meddygaeth, a'ch helpu i gael cyfweliad gwarantedig ar gyfer ein gradd Meddygaeth.

Sut mae'r Rhaglen yn ei gweithio

Mae myfyrwyr sy'n dewis llwybr i feddygaeth yn elwa ar fodiwlau pwrpasol a lleoliadau gwaith sy'n ymwneud â gofal iechyd. Cânt eu paratoi'n arbenigol ar gyfer gwneud cais i'n cwrs Meddygaeth i Raddedigion ochr yn ochr â chyfweliad gwarantedig ar gyfer ein cwrs Meddygaeth i Raddedigion.

Rydym yn gwarantu cyfweliad i raddedigion sydd ar ein Llwybrau israddedig penodol ar gyfer ein rhaglen Meddygaeth i Raddedigion, cyhyd a'u bod yn cyrraedd y gofynion mynediad pan yn gwneud cais, ac yn cwblhau'r llwybr israddedig yn llwyddiannus.

Myfyriwr gyda darlithyr
Myfywwyr gyda darlithwyr yn y labordy

Mae cwblhau'r Llwybr israddedig yn llwyddiannus yn golygu: 

  1. Marc cyfartalog cyffredinol o 60% yn y Flwyddyn Gyntaf i fod yn gymwys am y modiwlau Llwybr yn yr Ail Flwyddyn. "Doctors, Patients and the Goals of Medicine (PM254)"

  2. 60% yn y Modiwlau Llwybr – "Doctors, Patients and the Goals of Medicine (PM254)"

  3. Mae'n ofynnol wrth wneud cais fod gan fyfyrwyr sgôr GAMSAT dilys (neu MCAT os ydynt yn Fyfyrwyr rhyngwladol) neu eu bod yn disgwyl sgôr dilys

Bydd myfyrwyr sy'n cyrraedd y meini prawf mynediad yn gymwys am Gyfweliad Gwarantedig yn eu blwyddyn olaf, ond dim ond unwaith y caiff fyfyrwyr ddefnyddio'r Cyfweliad Gwarantedig, yn eu blwyddyn olaf o astudio.

Cyfweliad gwarantedig ar gyfer Meddygaeth

Mae pob un o'n chwe gradd llwybr yn cynnig cyfweliad gwarantedig ar gyfer Meddygaeth i Raddedigion. Os na chawsoch chi le ar gwrs Meddygaeth a'ch bod yn gwneud cais prifysgol drwy'r system Glirio, mae ein llwybrau gradd yn ddewis delfrydol i chi.

 

CANLLAW I GLIRIO MEDDYGAETH

Mae'r myfyriwr 3ydd blwyddyn ar y cwrs Meddygaeth i Raddedigion, Alex Ruddy, yn rhannu ei brofiadau o Glirio, astudio Biocemeg Feddygol a sut lwyddodd i gael lle ar y cwrs Meddygaeth i Raddedigion.