CHWARAEWCH HOCI PERFFORMIAD YN ABERTAWE

Mae ein rhaglen perfformiad eithriadol i ddynion a merched sy'n chwarae hoci yn darparu hyfforddiant lefel elît, gwasanaethau gwyddor chwaraeon, rheoli ffordd o fyw i athletwyr, ffisiotherapi a chymorth cryfder a chyflyru.

Mae'r pecyn cymorth hwn, ar y cyd â chyfleusterau arloesol Parc Chwaraeon Bae Abertawe a chaeau chwarae wedi'u cymeradwyo gan FIH, yn ogystal â chanolfan cryfder a chyflyru elît ar Gampws Singleton yn golygu bod ein rhaglen hoci ymhlith y rhaglenni gorau sydd ar gael.

Mae ein tîm dynion yn cystadlu yng Nghynghrair Gorllewin Hoci Lloegr, ac yng Nghwpan Cymru, ac mae'r XI Cyntaf yn chwarae yn yr Uwch-gynghrair, un cam islaw'r gynghrair genedlaethol.

Mae ein timau merched yn chwarae yng Nghynghrair Genedlaethol Lloegr ac yn holl Gynghreiriau De Cymru. Mae ein XI Merched Cyntaf yn chwarae yn Uwch-adran y Gynghrair Genedlaethol gan gystadlu yn erbyn y clybiau gorau yn y DU, yn ogystal â chystadlaethau Ewropeaidd; dan do ac yn yr awyr agored.

Os hoffech ymuno â'n timau hoci, ewch i dudalen y clwb ar wefan yr undeb myfyrwyr, neu os oes gennych unrhyw ymholiadau am ein rhaglen perfformiad uchel, cysylltwch â'n Rheolwr Perfformiad Hoci drwy e-bost.

CYFLEOEDD NODDI HOCI

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd i chi mewn perthynas â'n tîm hoci ac i gefnogi'r timau neu chwaraewyr, gan ar yr un pryd adeiladu eich brand.

E-bostiwch ni