Mae tîm profiadol a brwdfrydig Chwaraeon Abertawe wrth law i helpu gydag unrhyw ymholiadau. Rydym yn cwmpasu amrywiaeth o feysydd o reoli cyfleusterau a chwaraeon i fyfyrwyr i ddigwyddiadau a recriwtio. Rydym yn awyddus i sicrhau bod y profiad a gewch gyda ni yn bodloni'ch gofynion felly, os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch ag un o'r aelodau staff isod:

Tîm Derbynfa'r Pentref Chwaraeon
01792 543555

Swyddfa Chwaraeon Abertawe (Timau Chwaraeon Myfyrwyr)
01792 295704

Campfa'r Bae
01792 543577

Canolfan Athletau a Hoci
01792 60240

Pwll Cenedlaethol Cymru Abertawe
01792 513513