Rydym wrth ein bodd ein bod wedi ailagor ein Campfa, y Ganolfan Hyfforddi Dan Do, ac Astro Turfs yn y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol ar Gampws Sketty Lane a Bae! 

Bydd angen i bob sesiwn gael ei harchebu o flaen llaw. Gallwch chi wneud hyn trwy ein system archebu newydd fodd bynnag, os ydych chi’n profi anawsterau, e-bostiwch aelod o staff yn sports-village-admin@abertawe.ac.uk

Byddwch yn ymwybodol, wrth gyrchu’r system archebu am y tro cyntaf, bydd angen i aelodau roi eu côd post a’u cyfeiriad e-bost. Ar ôl proses ddilysu’r system anfonir neges e-bost atoch chi gan gynnwys eich manylion defnyddiwr

 

Canllawiau i Gwsmeriaid

Canllawiau i Gwsmeriaid