Abaty Singleton

Fel arfer, mae’r Cyngor yn cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn, ym mis Hydref, mis Tachwedd, mis Mawrth, a mis Gorffennaf.

Yn ystod sesiwn academaidd 2019-20, cynhaliodd y Cyngor saith cyfarfod gan gynnwys tri chyfarfod arbennig a ganolbwyntiodd ar faterion llywodraethu a rheoleiddio, gan gynnwys penodi Cadeirydd newydd y Cyngor ym mis Rhagfyr 2019. 

Cynhelir cyfarfodydd y Cyngor ar y dyddiadau isod yn ystod blwyddyn academaidd 2021-22:

Dyddiadau ar gyfer cyflwyno papurau i’r SLT@swansea.ac.uk   Dyddiad hwyraf ar gyfer cyflwyno papurau/agenda i’r UDRhDyddiad dosbarthu papurauDyddiad y cyfarfod    Amser y cyfarfod
10/09/2021 15/09/2021 23/09/2021 04/10/2021 2pm
05/11/2021 10/11/2021 18/11/2021 29/11/2021 2pm
25/02/2022 02/03/2022 10/03/2022 21/03/2022 2pm
10/06/2022 15/06/2022 23/06/2022 04/07/2022 2pm