Cyflwyniad

Fel cymuned Brifysgol, mae diogelwch a lles ein myfyrwyr yn hollbwysig i ni. Rydym am sicrhau cyn belled ag y bo modd fod myfyrwyr yn gallu dysgu a chyflawni mewn ffordd ddiogel, yn rhydd o gamdriniaeth ac esgeulustod. 

Cysylltiadau Allweddol

Cwestiynau Cyffredin